El Govern endega la campanya “Ni agressor, ni còmplice. Atura la violència masclista”

"Ni agressor, ni còmplice. Atura la violència masclista"

Campanya que es va posar en marxa amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

“Ni agressor, ni còmplice. Atura la violència masclista” és el lema de la campanya que posa en marxa el Govern amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. La campanya reforça els missatges adreçats als agressors situant el focus de la solució de les violències masclistes en la seva responsabilitat i no en les dones que les pateixen. També apel·la a la no complicitat de l’entorn amb els agressors i promou l’avenç en la identificació de diferents situacions de violència masclista.

Les violències masclistes són violències que pateixen les dones pel sol fet de ser dones.  A partir de l’evidència que els únics responsables de les agressions masclistes són els agressors, la campanya interpel·la els homes perquè aturin les violències masclistes i formin part de la solució.

La campanya també destaca el paper de les persones de l’entorn i dels testimonis d’aquestes agressions ja que davant la violència masclista no és possible tenir una postura neutral. És a dir, qui no se situa al costat de la dona en situació de violència, se situa de la banda de l’agressor i es converteix en còmplice de la violència masclista. L’entorn, a més d’un factor de protecció, és clau per neutralitzar la impunitat dels agressors, perquè a través de la sanció social vers l’agressor, l’entorn esdevé un agent actiu partícip de la solució a la violència masclista.

Els missatges de la campanya s’adrecen a la població de 14 a 18 i de 19 a 30 anys de Catalunya a través de 5 gràfiques, 4 espots i 4 falques de ràdio que es difondran a partir del dia 22 i fins al 13 de desembre a través de nombrosos canals i mitjans de comunicació. Els espots simulen llocs habituals en què es poden donar situacions de violències masclistes entre joves com per exemple la universitat, la cafeteria o la discoteca. Per tal d’incidir en els objectius plantejats per la campanya i reforçar-ne l’eficàcia s’han creat els hastags #ETSCÒMPLICE i #ÉSVIOLÈNCIA que acompanyaran els espots i actuaran com a conceptes força de la campanya.

Informe de l’Observatori d’Igualtat de Gènere i l’Àrea Violències Masclistes

La campanya té com a base un informe realitzat per l’Observatori d’Igualtat de Gènere (OIG) i l’Àrea de Violències Masclistes de l’Institut Català de les Dones (ICD), analitzat avui pel Govern, que determina que actualment hi ha més visibilització dels casos perquè la societat escolta les dones que pateixen violències sexuals, hi ha una major consciència social i denúncia col·lectiva, impulsada també pels col·lectius feministes que han donat suport a les dones agredides i han liderat aquesta denúncia social (per exemple, de la justícia patriarcal). A aquests factors se suma un clar compromís polític per l’erradicació de les violències sexuals al nostre país.

L’Informe indica que des del 2016 s’observa un augment de quatre punts percentuals en les trucades realitzades pel col·lectiu jove a la Línia 900 900 120 d’atenció a les dones en situació de violències masclistes per motiu de violència sexual. S’ha passat d’una proporció del 37% de les trucades per violències sexuals per part de les dones de fins a 30 anys a una proporció del 41%.

Segons les dades analitzades, el 66% de les dones víctimes de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual són menors de 31 anys. Les dades del Departament d’Interior del 2018 mostren un fort increment per al col·lectiu de joves respecte al 2017, que arriba al 25% en els cas dels joves menors de 31 anys.

Encara avui dia hi ha un elevat grau d’ocultació d’aquesta tipologia delictiva.  Aquestes mateixes dades mostren un augment progressiu de les denúncies per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual també durant el 2019. Les dades policials mostren que la violència sexual afecta principalment les dones menors de 20 anys i que els autors són homes de totes les franges d’edat, tot i que amb major freqüència en la franja de 21 a 30 anys.

El 7% de les dones de 16 a 29 anys ha declarat que ha patit violència sexual en l’àmbit de la parella o exparella en la darrera Enquesta de violència masclista a Catalunya. Tot i que les dades sobre violència sexual en dones més joves són significatives (7%), el tram d’edat més afectat és el de les dones de 30 a 49 anys (8,4%). El tipus d’agressions sexual més freqüent entre les noies de 12 a 18 anys a Catalunya és la petició d’imatges d’elles amb poca roba  (sota coacció, amenaça o engany). La normalització de l’exhibició de cossos a les xarxes socials ha desencadenat una creixent incidència d’aquest tipus de violència  sexual entre les noies més joves (de 12 a 18 anys). Les relacions sexuals no desitjades representen segons l’enquesta un 1% dels casos.