Inici Ensenyament El Govern manté els preus públics universitaris pel proper curs 2013-2014

El Govern manté els preus públics universitaris pel proper curs 2013-2014

Universitat de Girona / Foto: arxiu

El preu dels crèdits matriculats per primera vegada en els estudis de grau es mantindrà invariable respecte a l’any passat sense ni tan sols actualitzar la previsió d’increment de l’IPC

Universitat de Girona

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, integrada pels rectors i els presidents dels Consells Socials de les Universitats, informa positivament sobre la proposta del decret de preus del Govern de la Generalitat. Aquest decret afecta els preus dels serveis acadèmics i complementaris dels ensenyaments que presten les universitats públiques de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per al curs 2013-2014.

Amb aquesta proposta el Govern dóna compliment al compromís de la Secretaria d’Universitats i Recerca que l’any passat va impulsar un nou sistema que estableix una aportació progressiva dels estudiants al cost dels estudis universitaris en funció de la renda familiar computable a través del mecanisme de Beques Equitat. D’aquesta manera es garanteix que ningú quedi fora de la universitat per motius econòmics.

Els preus dels crèdits d’enguany seran iguals que l’any passat: 25,27 euros per als estudis de coeficient A; 35,77 euros pels de coeficient B; i 39,53 euros pels de coeficient C.

En el cas dels màsters universitaris oficials, es mantenen dos preus diferenciats actualitzats amb l’IPC entre els estudis que habiliten (40,88 euros/crèdit) i els que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals (65,41 euros/crèdit). Els estudiants de la segona modalitat de màsters, com l’any passat, podran beneficiar-se d’una rebaixa de fins al 30% sobre el preu del crèdit. Els preus del doctorat també es mantenen igual que el curs passat, actualitzats amb l’IPC.

D’altra banda, amb el decret es manté el coeficient multiplicador del preu, actualitzat amb l’IPC, per a les assignatures matriculades per segona vegada (1,2) i el coeficient per a les assignatures matriculades per tercera o més vegades.

30 milions d’euros per a beques Equitat

Com l’any passat, un 25% dels majors ingressos del sistema de preus públics es destinarà a Beques Equitat, que aquest any tindrà un fons de 30 milions d’euros.

El sistema de preus i beques estableix set llindars diferents de preus que ve determinat pel nivell de renda i el nombre de membres de la unitat familiar. El llindar 0 és el corresponent als estudiants que compleixen els requisits per accedir a una beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (MECD).

Els estudiants dels cinc llindars següents (de l’1 al 5) rebran una Beca Equitat variable que els permetrà beneficiar-se d’un estalvi d’entre el 50% i el 10%. Els estudiants del sisè llindar pagaran el preu màxim, establert en el 25% del cost total dels estudis.

A banda de les Beques Equitat, el Govern estableix altres mecanismes de suport a l’estudiant, com el pagament de la matrícula en dues o més fases. En el moment de formalitzar la matriculació, els estudiants faran un pagament inicial de fins el 60% i abonaran la resta dels crèdits matriculats a finals de desembre del 2013, en funció del tipus de Beca Equitat de la qual siguin beneficiaris.

També es manté el sistema de suport a l’estudiant que permet, a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), el pagament fraccionat en 10 quotes mensuals dels graus i de fins a 3 anys per a completar el pagament d’un màster. I s’ofereix als estudiants la possibilitat de demanar un crèdit per un import màxim de 6.000 euros a retornar en 10 anys amb una quota fixa mínima de 85 euros mensuals.

En el cas de les beques d’Excel·lència Acadèmica per als alumnes amb millor expedient acadèmic, el fons serà el mateix que l’any passat.

Exit mobile version