El Govern presenta una campanya forestal 2015 amb més recursos materials, més tecnologies i més bombers

Campanya d'incendi forestal 2015

Incendi forestal / Arxiu

El Govern ha presentat al Parlament de Catalunya les actuacions que es portaran a terme en matèria de prevenció i extinció d’incendis en la Campanya d’incendis forestals 2015

Campanya d'incendi forestal 2015
Incendi forestal / Arxiu

La campanya d’aquest any està marcada principalment per la priorització dels esforços en el període de màxim risc (juliol-agost), les millores tecnològiques, modificacions organitzatives i normatives, i les noves línies de treball per, d’una banda, donar major capacitat de resposta i efectivitat a tots els agents humans i materials que lluiten contra el foc i la coordinació estreta entre els diferents col·lectius i cossos que intervenen en la prevenció i l’extinció dels incendis forestals; i de l’altra, consolidar la recuperació de l’activitat econòmica relativa als massissos forestals.

La campanya forestal es realitza de forma coordinada entre el departament d’Interior i el departament d’Agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural.

Novetats i prioritats de la Campanya forestal 2015 impulsades des d’Interior

–      Noves places de Bombers funcionaris i voluntaris. S’estan impulsant la convocatòria de 153 noves places de bombers funcionaris i 300 de bombers voluntaris.

–      Més recursos materials. S’incorporen noves jaquetes forestals a tots els bombers i s’aposta per les noves tecnologies aplicades a la prevenció i acció contra els focs. Pel que fa als mitjans aeris, en tindrem un més que l’any passat, en total seran 36, dels quals 26 son helicòpters i 10 avions, augmentant un helicòpter de comandament.

–      Aplicació de tecnologia punta. Hi haurà simulador d’incendis i tauletes (20) per analitzar en temps real el foc forestal i la utilització de drons (avions no tripulats) que permetin als Bombers obtenir mapes i imatges de l’avenç dels incendis i de les seves zones de difícil accés.

–      Renovació i aplicació de la Xarxa Rescat. S’ha renovat 1.700 emissores portàtils RESCAT (un cop finalitzada aquesta renovació s’hauran canviat més del 75% de les emissores portàtils de Bombers i el 100% de les emissores disposaran de GPS)

Novetats i prioritats de la Campanya forestal 2015 impulsades des d’Agricultura

Agricultura ha incrementat en 2 M€ el pressupost de prevenció el 2015, que puja a 16,5 M€ a través de la incorporació d’ajuts del PDR.

Les dues línies estratègiques d’acció de prevenció són actuacions en infraestructures estratègiques d’autoprotecció, i dinamització del sector de la fusta i dels aprofitaments forestals que incideixen directament en la millora de la gestió dels boscos.

Algunes actuacions destacades que impulsa el departament en aquest l’àmbit són:

  • Increment oferta de fusta i subhastes de forests públics, que han permès incrementar la millora i gestió sostenible en una superfície aproximada de 3.553 ha.
  • Promoure la gestió forestal sostenible a través de l’aprofitament de la biomassa forestal i agrícola.
  • Comissió tècnica creada l’any passat, per a l’execució dels plans d’aprofitament forestal, amb participació del sector (serradors i rematants).
  • Línia d’actuació per fomentar l’ús de la fusta en construcció (conveni amb Incafust)  per desenvolupar projectes exemplificadors en edificis de la Generalitat; rehabilitacions (a través dels Plecs de condicions tècniques en les licitacions per a edificis públics).
  • Foment del consum de fusta.
  • Nou Pla de Desenvolupament rural 2014-2020 (actualment en informació pública).
  • Pla general de política forestal de Catalunya 2014–2024, aprovat el juny 2014.
  • Projecte de llei del sòl d’ús agrari.
  • Regulació  dels instruments d’ordenació forestal. La figura dels projectes d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal.