El Grup Municipal Socialista de Roses dóna el seu total suport a l’Assemblea Nacional Catalana

Grup Municipal Socialista de Roses
David Beltrán i Jesús Mínguez, (Grup Municipal PSC de Roses)

Els socialistes rosincs amb representació a l’Ajuntament de Roses donen el suport per la convocatòria de la consulta el 9 de novembre

El Grup Municipal Socialista de Roses fa públic en un comunicat que dóna “tot el seu total suport, basant-nos en la Declaració Universal de Drets Humans de la UNESCO a la petició de  l’Assemblea Nacional Catalana”, la qual demana, així mateix, el suport al president de la Generalitat per la convocatòria de la consulta el 9 de novembre. Els actuals regidors del PSC a l’Ajuntament de Roses, David Beltrán i Jesús Mínguez, asseguren que “a banda de donar el nostre recolzament, també estem disposats a cooperar per a l’organització de la consulta”.

Comunicat del Grup Municipal Socialista de Roses

La petició de l’ANC als càrrecs electes i la posició del GM del PSC de Roses

Grup Municipal Socialista de Roses
David Beltrán i Jesús Mínguez, regidors del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Roses

Amb la proximitat l’11 de setembre així com el dia de la consulta, on el poble de Catalunya haurà d’escollir lliurement i democràticament el seu futur a través de les urnes, on la llei de consulta aprovada per la Generalitat de Catalunya recolzada, a dia d’avui, pel grup del PSC al Parlament, l’ANC ens ha enviat una petició d’adhesió de compromís als regidors del municipi de Roses, entenem que és extensible a tot el territori català, recordar que Roses pertany a l’AMI, ‘Associació de Municipis per la Independència’, ratificada per tots els partits polítics on el PSC vota a favor, excepte el PP, actual soci de govern de CiU al consistori.

Aquesta petició de compromís de l’ANC, se’ns demana donar suport al president de la Generalitat de Catalunya per a la convocatòria d’aquest any de la consulta el dia 9 de novembre, així com cooperar a través de les institucions per a l’organització d´aquesta consulta.

Recordar als ciutadans de Roses que el GM PSC-PM , fent sempre un debat intern democràtic, en el transcurs d’aquesta legislatura ha donat sempre llibertat de vot, per agrupar diferents sensibilitats.

En aquest comunicat, volem arribar a la ciutadania de Roses que en el dia d’avui el GM PSC-PM, dona el seu total suport a l’ANC, a la seva petició, acollint-nos a la Declaració Universal de Drets Humans de la UNESCO .

Article 2

Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra.

A més, no es farà cap distinció basada en l’estatut polític, administratiu i internacional del país o territori del qual depengui una persona, tant si es tracta d’un país independent, com si està sota administració fiduciària, si no autònoma o sotmesa a qualsevol altra limitació de sobirania.

Article 15

1. Tota persona té dret a una nacionalitat.

2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat.
Grup Municipal Socialista de Roses