El II Curs Internacional d’Arqueologia posa al descobert el traçat urbà i habitatges de la Vila Medieval de la Ciutadella

II Curs Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna Ciutadella de Roses

El traçat urbà i els habitatges de la Vila Medieval de la Ciutadella de Roses són les descobertes del II Curs Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna Ciutadella de Roses

En aquest curs han participat 14 estudiants d’arqueologia de diferents universitats de Catalunya, França i Itàlia

Entre els dies 1 i 19 de juliol s’ha portat a terme el II Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna Ciutadella de Roses, organitzat per la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Roses, amb la col·laboració de la fundació AGBAR.

I ha aquest matí, a la Ciutadella de Roses, s’han presentat els resultats d’aquest curs per part del seu director i responsable de la càtedra, Josep Burch; del director dels treballs de camp realitzats a la vila medieval de la Ciutadella, l’arqueòleg Lluís Palahí; de l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i del regidor de Cultura, Èric Ibáñez.

Burch ha destacat la vessant internacionalitzadora  d’aquesta formació acadèmica, “que ha permès començar a treballar en comú a estudiants provinents de diferents països i fins i tot de diferents tradicions científiques, aprenent a col·laborar, en un món en el qual cada cop prenen major importància els projectes i equips internacionals.. És a més, una via de projecció molt important per a la internacionalització del patrimoni rosinc”.  Els estudiants han participat en les tasques d’excavació de camp, documentació del registre arqueològic, dibuix d’estructures i materials, així com també han realitzat pràctiques de laboratori en aspectes com la classificació i documentació dels materials, planimetries, etc.

Palahí, per la seva banda, ha destacat com a novetat de la present edició la incorporació de “les pràctiques de restauració”. Així, als treballs d’excavació s’hi han incorporat dues estudiants de restauració i tant elles com la resta de l’equip han fet pràctiques de restaurar i consolidar estructures arqueològiques. Aquest treball s’ha complementat amb una conferència sobre les tècniques de restauració aplicades al món de l’arqueologia, a càrrec de Sílvia Llobet de l’empresa de conservació i restauració ÀBAC SL, així com amb pràctiques de laboratori de restauració i conservació de materials dirigides per de Maria Molinas d’ABAC SL. Tal i com ha destacat Palahí, “aquest aspecte del curs és molt remarcable ja que ha permès als estudiants conviure i començar a treballar conjuntament amb futurs arqueòlegs, així com conèixer les tècniques dels treballs de restauració posteriors a tota excavació arqueològica”.

Nous avanços en el descobriment de la trama urbana de la vila medieval de Roses

Des del punt de vista científic l’objectiu era el de continuar els treballs iniciats l’any 2018, consistents en l’aprofundiment en el coneixement de la trama urbana de la vila medieval de Roses. Les excavacions s’han realitzat en el què era el principal eix de comunicació de la població, l’anomenat carrer Major, una llarga via que travessava de nord a sud la vila i connectava el portal Major (al sud) amb la zona del monestir de Santa Maria (al nord).

Els treballs d’enguany han permès acabar d’excavar el sector sud del carrer, on s’han recuperat les traces d’algunes de les cases del s.XIII-XIV. Al mateix temps s’ha continuat l’excavació en el sector nord, posant al descobert un nou tram del carrer i de les cases adjacents. A més, en alguns punts ha estat possible aprofundir per sota del carrer, recuperant alguns elements anteriors, com part d’una cisterna d’època romana..

Des del punt de vista patrimonial el curs també tenia l’objectiu d’anar posant al descobert la traça de la població medieval per tal d’anar-la incorporant -després dels corresponents treballs de consolidació-, al ric patrimoni arqueològic de la Ciutadella. En aquest aspecte, les mateixes pràctiques de restauració realitzades han servit per anar consolidant part de les estructures recuperades a les excavacions.

Éric Ibàñez, regidor de Cultura de l’Ajuntament, ha valorat molt positivament la realització d’aquestes intervencions arqueològiques com a eina essencial per a la posada en valor del patrimoni arqueològic i per aprofundir en el coneixement del passat històric de la població. Ha destacat també, a part de la vessant investigadora de les excavacions, “la vessant formativa que permet la posada en contacte d’estudiants de diverses universitats amb el patrimoni rosinc i amb l’ofici d’arqueòleg, preparant així les futures generacions de professionals d’aquest àmbit, així com l’aportació que la càtedra representa per a la difusió de tot aquest coneixement entre estudiosos i públic general,  a través de xerrades i publicacions”.

Per la seva part, Montse Mindan ha subratllat “l’encert que ha suposat per a Roses la incorporació d’aquesta càtedra vinculada amb l’estudi de la Ciutadella, amb la qual es fa possible avançar en el coneixement del nostre patrimoni gràcies a intervencions arqueològiques com la que avui finalitza i que d’altra manera no podrien realitzar-se a causa de les limitacions competencials que té Roses per ser un municipi de menys de 20.000 habitants”. L’alcaldessa ha apuntat “el valor afegit que representa la recuperació patrimonial per a un municipi com Roses, gràcies a la incorporació de totes aquestes descobertes als recorreguts i visites turístiques del municipi, cabdals per a la potenciació d’un turisme cultural que es manté en creixement”.

Conferències complementàries

El curs s’ha complementat amb una formació teòrica centrada en l’estudi de la casa urbana en època medieval. Concretament, s’han combinat conferències impartides per especialistes en aquest àmbit del coneixement  (Imma Ollich, Carme Miró, Jordi Sagrera i Lluís Palahí), amb visites a diferents poblacions i jaciments medievals (Girona, Besalú, Cervià de Ter, Sant Pere de Rodes i Santa Pau), sempre acompanyats d’experts que els han explicat la història i evolució dels diferents indrets.

El curs compta amb la col·laboració de diferents universitats catalanes, franceses i italianes: Universitat de Girona, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Università degli Studi di Padova, Universitat de Perpinyà–Via Domitia, Université d’Aix-Marseille, Université d’Avignon,  Université de Nîmes i Université Lumiere Lyon II. A més, aquest any s’han incorporat estudiants de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

La direcció del curs és responsabilitat del dr. Josep Burch i Rius, director de la Càtedra, mentre que els treballs de camp han estat dirigits per l’arqueòleg dr. Lluís Palahí amb la col·laboració del dr. Jordi Vivo i la restauradora de l’empresa ABAC Laia Abelló.