Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

El Parc Natural de Cap de Creus començarà els tràmits per obtenir la Zona d’especial protecció de la qualitat acústica

Parc Natural de Cap de Creus
El Parc Natural de Cap de Creus amb el far al fons

Aquesta mesura ajudarà a protegir la biodiversitat del Parc i a millorar el posicionament de la zona com a destinació turística de qualitat

La Junta Rectora del Parc Natural de Cap de Creus va aprovar aquest divendres l’inici de la tramitació de Zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) al Parc. L’obtenció d’aquesta declaració és una oportunitat per preservar els valors naturals excepcionals del Cap de Creus i assegurar unes condicions òptimes per a les persones que viuen al Parc Natural.

Ara caldrà definir quines són les àrees concretes i els municipis que s’inclouran dins de la zona d’especial protecció. La tramitació de la mesura comptarà amb la participació dels ajuntaments i agents implicats en la protecció del Parc.

La ZEPQA marcarà uns valors de límit d’immissió anual de 50 decibels (A) entre les 8 i les 21 hores i de 40 dB(A) en horari nocturn. A les zones urbanitzades, el valor s’haurà de situar en els 55 dB(A) en horari diürn i en 45 dB(A) a la nit. S’exclouen d’aquests valors les feines agrícoles o activitats com les festes majors, i també una àrea d’influència (buffer) de 20 metres a l’eix de les carreteres.

Per assolir aquestes xifres, la declaració de Zona d’especial protecció de la qualitat acústica anirà acompanyada de l’elaboració d’un pla d’actuació que inclourà la concreció de les mesures correctores a aplicar, i també les actuacions de millora ambiental que s’hauran de dur a terme als municipis del Parc que es sumin a la iniciativa. Tot plegat, s’acompanyarà també amb activitats de sensibilització i difusió de les mesures entre la població i els visitants del Parc.

En les darreres mesures preses en diferents àrees del Parc per avaluar la idoneïtat de l’impuls d’una ZEPQA, es van assolir xifres com per exemple els 49 dB(A) diürns a l’estiu al far de Cap de Creus (a la nit 40dB(A)) o els 48 dB(A) durant el dia a la zona de Mas Paltré a l’hivern.

Des del Parc Natural s’han mostrat convençuts que aquesta mesura ajudarà a protegir la biodiversitat del Parc, al mateix temps que contribuirà a valoritzar els recursos turístics i millorar el posicionament de la zona com a destinació turística de qualitat.

Actualment, a Catalunya hi ha zones d’especial protecció de la qualitat acústica al Parc Natural de l’Alt Pirineu, al Parc Natural de la Serra de Montsant i al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.