Roses Cultura

El Parc Tramuntana seria compatible amb la conservació dels ecosistemes marins del Golf de Roses

Parc eòlic marí
Generadors d’energia eòlica marina

Així ho afirma un estudi realitzat per la consultora ambiental Tecnoambiente, l’Institut d’Hidràulica Ambiental de la Universitat de Cantàbria, i l’equip de tècnics especialistes de SENER i publicat a una revista científica

El projecte d’energia eòlica marina flotant Parc Tramuntana, ubicat a 24km del Golf de Roses, seria ambientalment compatible amb la conservació dels ecosistemes marins de l’Empordà. Així ho detalla la revista científica Journal of Marine Science and Engineering, que acaba de publicar l’article científic Environmental Compatibility of the Parc Tramuntana Offshore Wind Project in Relation to Marine Ecosystems després del seu corresponent procés de revisió.  

L’informe ha estat realitzat per la consultora ambiental Tecnoambiente, l’Institut d’Hidràulica Ambiental de la Universitat de Cantàbria, i l’equip de tècnics especialistes de SENER, a partir d’una anàlisi exhaustiva del conjunt d’estudis ambientals realitzats al llarg de l’últim any a la zona d’implementació del parc. Es tracta d’un avançament dels estudis d’impacte ambiental requerits per la legislació vigent per a la tramitació ambiental del projecte, que al trobar-se en un estat avançat ja permet anunciar les primeres conclusions fonamentades.

Així, els estudis realitzats fins a dia d’avui permeten pronosticar una baixa incidència del projecte sobre la biodiversitat marina a l’àrea d’implantació del parc, evidenciant la seva compatibilitat amb la conservació dels ecosistemes. L’informe publicat per la revista científica Journal of Marine Science and Engineering pot consultar-se en aquest enllaç.

Resposta als principals dubtes del territori

Tal i com recull el document, un dels objectius de l’article és dissipar, amb informació detallada i dades quantitatives, part de la incertesa generada al territori i la comunitat científica arrel de diferents publicacions generalistes relacionades amb alguns dels principals aspectes del projecte.

Amb la màxima transparència i rigor, i seguint tots els estàndards establerts per la legislació vigent en matèria ambiental, l’informe analitza vectors com l’impacte sobre la terbolesa i la sedimentació, el soroll submarí, els camps electromagnètics, la circulació marina i la distribució de nutrients, o la proliferació d’espècies exòtiques invasores.

Estat actual del projecte

Seguint el seu compromís amb la transparència i el diàleg amb el territori, Parc Tramuntana presentarà els primers resultats dels estudis d’impacte ambiental a diferents entitats i col·lectius de l’Empordà. Paral·lelament, l’equip promotor continuarà desenvolupant els estudis d’impacte ambiental estipulats per la legislació vigent per a la seva tramitació ambiental.

Avui, el projecte segueix en fase de definició, diàleg i consens amb el territori, a l’espera de l’aprovació definitiva dels Plans d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM) per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Els POEM són els que estableixen les zones per al desenvolupament de l’eòlica marina arreu de l’Estat. L’estiu passat ja es va fer públic un primer esborrany que establia que la zona del Golf de Roses és l´única del litoral català apta per a la instal·lació d’un parc eòlic marí segons una llarga llista de condicionants. Una vegada aprovats els POEM, i establert el marc normatiu que regularà la concurrència competitiva, la zona s’obriria a concurs públic per a la lliure concurrència de diferents promotors.