El Pavelló Municipal d’Esports de Roses ja té, finalment, nous vestidors

Pavelló Municipal d’Esports de Roses

Imatges dels nous vestidors i l'interior del serveis públics del vestíbul del Pavelló Municipal d’Esports de Roses

Els nous vestidors del Pavelló Municipal d’Esports ja són una realitat després dels problemes sorgits durant els treballs d’execució, quan l’empresa encarregada va fer fallida

La legislatura passada hi va haver molta mala sort en quant alguns projectes endegats per l’Ajuntament de Roses.
Obres que s’iniciaven amb un període determinat d’execució però que no acabaven en el termini previst.

I un d’aquests projectes va ser la renovació dels vestidors del Pavelló Municipal, el qual va ser inicialment aprovat al ple de l’Ajuntament de Roses del setembre de 2016. Gairebé un any després, al juliol de 2017, es van iniciar les obres amb un termini d’execució de 4 mesos, és a dir, que entre els mesos de novembre-desembre d’aquell any el Pavelló tindria nous vestidors.
Però, l’empresa encarregada del projecte va fer fallida tot just quan havia d’entregar l’obra, per la qual cosa l’Ajuntament no va tenir més remei que tornar a licitar el projecte i començar de zero, la qual cosa va fer demorar en el temps una obra que en

La nova licitació es va fer ja al 2018, per dos anys després que s’aprovés per ple, el projecte es va tornar a reiniciar.  

I ara, aquest mes de juliol, els nos nous vestidors del Pavelló Municipal d’Esports són una realitat.

I ara, després que el ple de l’Ajuntament de Roses aprovés inicialment i per unanimitat el projecte bàsic i executiu de reforma interior dels vestidors del Pavelló Municipal d’Esports, ara ja podem dir que aquests nous vestidors són una realitat.

“La veritat que hi va haver molta mala sort en aquest projecte de renovació dels vestidors del Pavelló, els quals necessitaven una millora ja que eren els mateixos de quan es va inaugurar la instal·lació esportiva, però finalment ja disposem de nous vestidors, els qual han quedat molt bé, tant estèticament com en quant a equipaments, ja que a part de les corresponents serveis que hi trobem en un vestidors s’han incorporat 6 wc per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda”, ha destacat la regidora d’Esports, Vero Medina.  

Aprofitant els treballs de millora dels vestidors també s’han portat a terme la renovació dels acabats interiors de la zona del serveis generals, com els lavabos, i el vestíbul del pavelló, a més d’instal·lar proteccions solars a les obertures del distribuïdor d’accés als vestidors per l’exterior.