El Pla de Millora de Circulació de Roses continua avançant i arriba a la urbanització de Mas Mates

Pla de Millora de Circulació de Roses
Vista aèria de la urbanització de Mas Mates

Aquest nou Pla de Millora de Circulació s’inicia amb la consulta prèvia als veïns i veïnes de la urbanització de Mas Mates

Després de les urbanitzacions de La Garriga i el Mas Oliva, on ja s’ha executat els projectes, i la consulta i estudi de propostes ja realitzats a Santa Margarida, aquest dilluns, 18 de gener, s’ha encetat el Pla de Millora de la Circulació de Roses pel que fa a la urbanització de Mas Mates.
Per al seu desenvolupament, el consistori ha editat un fulletó informatiu on es presenta al veïnatge les mesures que preveu adoptar amb el nou projecte. Canvis en els sentits de circulació, prohibicions d’estacionament, passos de vianants, senyalitzacions proposades, ubicació de contenidors de recollida selectiva, etc, queden detallats en el fulletó informatiu que el consistori ha editat perquè totes les persones interessades puguin consultar les previsions que recull el pla i presentar els seus suggeriments i propostes d’esmenes per a la seva millora.  

La proposta es pot consultar a través de la pàgina web municipal roses.cat (apartat Participació), des d’on s’accedeix al fulletó informatiu amb la informació gràfica dels canvis proposats, així com al formulari electrònic que permet la presentació dels suggeriments que es considerin oportuns. Una altra via per fer-ho és a través de l’aplicació per a mòbils RosesSmart.  

Un cop finalitzat el termini de la consulta (1 de febrer), el consistori estudiarà i valorarà totes les propostes presentades, incloent en el pla, tal i com ja s’ha realitzat en els processos de les urbanitzacions de La Garriga, Mas Oliva i Santa Margarida, aquelles que suposin una millora a la planificació prevista inicialment. Posteriorment, el pla encara passarà per una nova fase participativa, consistent en la presentació pública del mateix que es preveu realitzar el 16 de febrer.  

Des de l’inici del Pla de Millora de la Circulació de Roses (estiu 2019), aquest procés s’ha realitzat ja a les urbanitzacions de La Garriga, Mas Oliva i Santa Margarida. Nascut de la necessitat d’ordenació per donar solució a diferents problemàtiques detectades per les àrees de Seguretat Ciutadana i d’Infraestructures i Serveis de l’Ajuntament, el Pla pretén incidir de manera gradual en tots aquells espais del municipi on la circulació no estava prou regulada o bé en calia una revisió.  

L’objectiu és incrementar de forma continuada la mobilitat i la seguretat de la circulació en funció de les característiques i necessitats pròpies de cada espai, ja sigui a partir de canvis de sentit de circulació, d’una informació i senyalització més detallades per als conductors, de l’habilitació de zones d’aparcament per evitar l’aparcament en vorera, de la renovació i repintat de senyalització, etc. En alguns casos, aquestes mesures van també acompanyades d’inversions en infraestructures per dignificar l’espai públic i adaptar serveis.  

En aquest sentit, el regidor de Seguretat Ciutadana de Roses, Joan Plana, ha destacat que “la participació dels veïns i veïnes, atesa la seva experiència en ser els principals usuaris de vies i carrers de cada àmbit, i coneixedors, per tant, de les necessitats i circumstàncies que s’originen en el dia a dia, és molt valorada pel consistori per a una bona execució i posada en marxa de les diferents actuacions. Gràcies a aquesta implicació ciutadana seguim avançant en les diferents fases que integren el projecte i millorant totes les zones del municipi amb un Pla que culminarà amb l’ordenació total de la població l’any 2023”. 

Més informació sobre la Consulta clicant AQUÍ.