El Port de la Selva recarrega l’aqüífer amb aigua regenerada per fer front a futures sequeres

Consorci de la Costa Brava
El president del Consorci de la Costa Brava, Carles Pàramo i l'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, a la bassa d’infiltració de Port de la Selva, amb altres autoritats

Aquest projecte per transportar aigua regenerada ha anat a càrrec del Consorci de la Costa Brava, dins del projecte Demoware

Consorci de la Costa Brava
El president del Consorci de la Costa Brava, Carles Pàramo i l’alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, a la bassa d’infiltració de Port de la Selva, amb altres autoritats

El Port de la Selva ha presentat avui el projecte de recàrrega de l’aqüífer de la riera de Rubiés amb aigua regenerada, una actuació que li ha de permetre afrontar els efectes de futures sequeres, ja que reutilitza l’aigua extreta procedent d’un tractament d’afinament de la depuradora del Port de la Selva (tractament terciari) per regenerar-la i aprofitar-la de nou, un cop ha estat tractada. Les obres, finançades pel Consorci de la Costa Brava, i incloses en el projecte Demoware 2014-2016 (Demonstration Water Reuse), han consistit en la construcció d’una canonada per transportar l’aigua i la creació d’unes basses d’infiltració a la zona de Malajambota, amb un cost de 146.453,81 euros.

Port de la Selva s’abasteix de l’aigua dels pous que hi ha al seu terme, ja que no està connectat a la xarxa de la Costa Brava nord, i en anys de sequera pateix problemes tant per la falta de garantia d’abastament com per la pèrdua de qualitat de l’aigua potable per intrusió marina i per la salinització de l’aqüífer. L’Ajuntament del Port de la Selva s’avança a la futura connexió (valorada en més de 4 milions d’euros) amb l’aplicació de mesures més immediates, i reutilitza l’aigua residual depurada que fins ara acabava al mar. La regeneració consisteix en la restauració de la qualitat de l’aigua fins a fer-la apta per ser utilitzada de nou. Aquesta aigua es pot destinar a usos no potables, com per exemple regar els jardins, i també permet recarregar l’aqüífer local en períodes secs sempre que sigui necessari, bàsicament a part de la tardor, a l’hivern i a part de la primavera.

Per tirar endavant aquesta actuació, l’Ajuntament del Port de la Selva i el Consorci de la Costa Brava van decidir l’any 2013 participar en Demoware, un projecte europeu de recerca que té com a objectius generals l’execució de projectes de demostració dels diferents usos als que es pot aplicar l’aigua regenerada, i en aquest cas particular avaluarà si el conjunt de tractaments (estació depuradora, regeneració, infiltració i estada en l’aqüífer) permet generar una aigua de qualitat suficient per ser barrejada amb l’aigua pròpia de l’aqüífer i, posteriorment, subministrada per a l’abastament municipal, com a estratègia per a augmentar el volum i la garantia dels recursos disponibles en èpoques de poca pluja. La decisió de construir la canonada de recàrrega i les basses d’infiltració es va prendre el novembre del 2014, mentre que la infiltració va començar el passat 19 de novembre amb 200 metres cúbics per dia.

La participació en el projecte Demoware ha implicat diverses actuacions com la instal·lació d’un conductímetre en continu per evitar l’enviament a la recàrrega d’aigua amb excés de salinitat, unes millores en el funcionament de l’estació depuradora i la monitorització de paràmetres clau del procés, entre d’altres, mentre que queden obres pendents com l’arranjament del clavegueram municipal en la zona del càmping del Port de la Vall, a càrrec de l’ajuntament. La part essencial del projecte inclou assajos d’infiltració d’aigua regenerada, seguiment analític exhaustiu, anàlisi del cicle de vida i valoracions de risc.

Demoware portarà a terme un protocol basat en evidències científiques per fer una recàrrega segura i sostenible amb aigua regenerada de l’aqüífer que abasteix el Port de la Selva i aportarà la informació necessària perquè l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el departament de Salut aprovin aquesta possibilitat de recàrrega. El projecte garanteix la qualitat de l’aigua i, gràcies a ell, el Port de la Selva disposarà d’un nou recurs d’aigua per fer front als efectes de les futures sequeres, i ho haurà aconseguit amb una inversió continguda respecte altres alternatives i amb una actuació respectuosa amb el medi ambient i amb els recursos d’altres conques, sense compromís per a la salut pública dels veïns.

El cas del Port de la Selva el lidera el Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB, Centre de Competència de l’Aigua de Berlin) i en ell hi participen també Veolia Water Systems Iberica SLU i Amphos 21 Consulting SL com a socis del projecte, amb l’Ajuntament del Port de la Selva, el Consorci de la Costa Brava i l’Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava SA com a parts implicades en la gestió de l’aigua en la zona.