El programa de cribratge detecta 15 persones amb càncer colorectal i 143 amb pòlips premalignes a l’Alt Empordà

Moment en què un pacient és sotmès a una colonoscòpia, a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) de l’Hospital de Figueres

Del total de persones de risc (entre 50 i 69 anys), només el 32,6 % ha participat en el programa

La tercera ronda del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a l’Alt Empordà (2020-2022) s’ha completat amb un balanç de 15 pacients amb diagnòstic de càncer. Alhora, s’han detectat 143 pacients amb pòlips, és a dir, amb lesions premalignes. El cap clínic del Servei de Digestologia de l’Hospital de Figueres, Oswaldo José Retto Rojas, remarca la finalitat preventiva d’aquest programa, tenint en compte que “la intervenció a temps en aquests 143 pacients, als quals se’ls han tret les lesions que presentaven, ha fet que hagin disminuït el risc de tenir un càncer en el futur”.

En aquesta tercera ronda, el Departament de Salut va convidar per carta 35.590 persones de l’Alt Empordà a fer-se el test immunològic. D’aquest total, van participar en el programa, portant la mostra de femta a la farmàcia per a la seva anàlisi, 11.603 persones (el 32,6 %). Les mostres de 458 persones van presentar sang oculta en femta (3,95 %) i, d’aquest total, a 358 se’ls van realitzar colonoscòpies a l’Hospital de Figueres. Hi ha 100 persones a les quals no se’ls va fer aquesta prova per diversos motius: rebuig, contraindicació o bé perquè es van fer l’exploració en un altre centre.

En les colonoscòpies fetes a l’Hospital de Figueres, es van detectar 15 pacients amb càncer, a més de 143 persones amb pòlips que requereixen seguiment. També es van donar 2 casos de malaltia inflamatòria intestinal; 95 casos de troballes que no precisen seguiment endoscòpic, i 103 colonoscòpies normals.

“És important destacar que el fet que hi hagi hagut una participació només del 32,6 % implica que estadísticament hi ha al voltant de 280 persones amb pòlips i 30 amb càncer no detectats. El missatge que cal transmetre és que la no participació en aquest Programa significa que t’exposes a aquest risc”, ha dit el cap de Servei de Digestologia. I afegeix que, d’acord amb els resultats observats al nostre entorn, només el 4,02 % dels casos en què apareix sang en la femta (cribratge positiu) és un càncer, però en aquestes ocasions també s’han pogut identificar i tractar casos d’hemorroides, diverticles o altres troballes no canceroses.

El test immunològic de prevenció de càncer de còlon i recte es fa amb pacients de tot Catalunya i, en el cas de la comarca de l’Alt Empordà, el procés es finalitza a l’Hospital de Figueres. El temps que es triga des que s’inicia fins que acaba tot aquest seguiment entre un mateix grup de pacients s’anomena ronda. Des de l’any 2016, s’han obert i tancat fins a tres rondes iniciades el 2016, el 2018 i el 2020, respectivament. I, actualment, ja s’està duent a terme la quarta ronda (2022-2024).

De forma sistemàtica, es convida tota la població, per Àrees Bàsiques de Salut i per grup d’edat de risc seleccionat (entre 50 i 69 anys), a realitzar-se una prova de detecció de sang en femta. Una ronda es completa cada dos anys, moment a partir del qual es torna a convidar els primers participants. El programa és especialment important com a mesura de prevenció. En la primera ronda (2016-2018), van participar 10.654 persones de l’Alt Empordà, es van fer 682 colonoscòpies i es van diagnosticar 42 pacients amb càncer, reduint-se a 17 i a 15 en les dues rondes posteriors (2018-2020 i 2020-2022) amb una participació similar.

El càncer colorectal és un tumor maligne que s’inicia en els teixits del còlon o del recte. És un dels més freqüents a Catalunya tant en homes com en dones i sovint no dona senyals fins a fases avançades. D’aquí la importància del cribratge, atès que la prova de detecció de sang oculta en femta ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats. L’altra prova eficaç és la colonoscòpia. La probabilitat de curació del càncer colorectal és molt elevada si es detecta en fases inicials. Si el càncer es diagnostica abans que s’hagi estès més enllà de l’intestí, la probabilitat de sobreviure als 5 anys supera el 90 %. No obstant això, més del 50 % dels càncers de còlon que es diagnostiquen es troben en fases avançades, fet que redueix les possibilitats de supervivència al cap d’un lustre. Almenys 1 de cada 3 morts per càncer de còlon es podria evitar si totes les persones més grans de 50 anys es fessin els exàmens de detecció precoç amb regularitat.

Mapa interactiu

L’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà (FSE) ha analitzat el comportament de les diferents Àrees Bàsiques de Salut de l’Alt Empordà durant les 3 rondes tancades i ha generat un mapa interactiu que permet consultar el percentatge de participació, les proves que han donat un resultat positiu, les colonoscòpies realitzades i el nombre de càncers diagnosticats. Tota la informació es presenta per ABS, per rondes i també amb dades acumulades, i està disponible a la pàgina web de l’Institut de Recerca: https://recerca.salutemporda.cat/.

Exit mobile version