El programa “Enganxa’t a la prevenció de les conductes addictives” forma el professorat de Secundària

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
El programa vol dotar d'estratègies al professorat per a la promoció de la salut i la prevenció de conductes potencialment addictives, fent èmfasis en les possibilitats de les TIC en la formació en línia

La iniciativa vol dotar d’estratègies al professorat per a la promoció de la salut i la prevenció de conductes potencialment addictives, fent èmfasis en les possibilitats de les TIC en la formació en línia

El Servei d’Intervenció Socioeducativa del Consell Comarcal és coimpulsor, amb el Servei Educatiu de l’Alt Empordà, d’un programa titulat “Prevenció de conductes addictives en temps de Covid-19” que anirà adreçat al professorat dels centres d’educació secundària de la comarca i es realitzarà del 23 de març a l’1 de juny de forma telemàtica.

La iniciativa vol dotar d’estratègies al professorat per a la promoció de la salut i la prevenció de conductes potencialment addictives des de centres educatius de secundària, fent èmfasis en les possibilitats de les TIC en la formació en línia. Es realitzaran sis sessions que combinaran el treball sobre conductes de risc (consum d’alcohol i altres drogues, conductes sexoafectives de risc, manca d’habilitats socials, ús problemàtic de pantalles…) amb la presentació de la versió en línia de programes dissenyats per a prevenir-les.

Les persones participants rebran formació per a la utilització d’algunes de les exposicions digitals preventives ofertes pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà a la Motxilla pedagògica i per a l’aplicació d’activitats complementàries d’aquestes amb grups classe.

La col·laboració entre el Programa de Prevenció de Conductes Addictives de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal i el Servei Educatiu de l’Alt Empordà, va néixer el curs escolar 2018-2019, proposant una formació adreçada al professorat dels centres educatius de secundària de l’Alt Empordà que els permetés aprofundir en el coneixement sobre les conductes addictives, les estratègies d’abordatge educatiu tant per alumnat com per a famílies, i se’ls convida a designar un “referent en conductes addictives” per cada un dels centres de secundària de la nostra comarca, que participa activament en aquesta formació, que ha tingut continuïtat fins al dia d’avui.

Les sessions aniran a càrrec dels professionals Enric Marcos, Gerard Vergés, Laia Gasa i Maria José Santiago.