El PRUG no s’aturarà, però hi ha veritable intenció d’arribar a un acord amb totes les parts afectades

L’alcadessa de Roses i els alcaldes de Cadaqués i el Port de la Selva acorden amb el conseller d’Agricultura la tramitació del PRUG del Cap de Creus

Pla d'Ús i Gestió del Parc Natural de Cap de Creus
Parc Natural de Cap de Creus

Davant de la polèmica sorgida amb relació a la tramitació del PRUG –Pla Rector d’Ús i Gestió- del sistema marí del Cap de Creus, l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, l’alcalde de Cadaqués i president de la Junta Rectora del Parc Natural de Cap de Creus, Joan Figueras, i el batlle de Port de la Selva, Josep Mª Cervera, van mantenir una reunió, dimecres al vespre, amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Mª Pelegrí, per acostar posicions i trobar el consens necessari per establir un clima de confiança entre les dues parts a fi i efecte que el PRUG sigui el consensuat amb el territori. Una reunió a la qual també va assistir el delega del Govern a Girona, Eudald Casadesús i en la que totes les parts implicades van exposar i valorar l’itinerari recorregut pel PRUG

Montse Mindan, ha assenyalat que “la reunió ha estat positiva en el ben entès de la bona voluntat del conseller Pelegrí de no imposar res i atendre totes les al·legacions que es puguin presentar a l’aprovació inicial del Pla d’Ús i Gestió del Parc Natural de Cap de Creus”, recalcant a més que la predisposició de la conselleria de “portar a terme les reunions que calguin amb els col·lectius afectats, com els empresaris turístics i nàutics, les administracions locals, o els aficionats a la pesca esportiva, per exemple, per tal d’arribar a un consens, però el PRUG no s’aturarà, ja que segons ens ha dit el conseller, no es pot”.

En aquest sentit el conseller ha recordat que “aquesta és una proposta de document al qual ens obliga la llei de creació del Parc, Llei 4/1998, de 12 de març, i que és necessària per a la gestió d’aquest espai natural empordanès. I cal que el document reculli tots els posicionaments i sensibilitats, i per aquest motiu es formula l’exposició pública.”

Tot i això, el conseller Josep Maria Pelegrí ha manifestat el manteniment del seu compromís a analitzar i a consensuar per incorporar en el document aquelles observacions que es facin arribar en l’actual tràmit d’informació publica del PRUG, en el termini que acaba el proper 25 de novembre. El conseller ha reiterat que “aquest és un document inicial que serà objecte d’al·legacions i de modificacions per intentar que realment sigui una eina útil per a la gestió del parc”, i s’ha compromès que hi hagi tantes informacions públiques com siguin necessàries per intentar recollir totes les observacions i posicions que es vulguin fer arribar per millorar el document amb la voluntat de consensuar-les.

Els alcaldes i el conseller han acordat que a la propera reunió de la Junta Rectora del Parc, convocada per al proper dilluns dia 3 de novembre, es pugui formalitzar una sol·licitud per tal que les al·legacions que es formulin al document en el tràmit d’informació pública siguin resoltes conjuntament pel departament i per la mateixa Junta Rectora del Parc, així com la possibilitat que la Junta Rectora emeti un informe preceptiu amb posterioritat a aquesta anàlisi conjunta.