El PSC de Roses demana aturar el concurs del bar de la SUF

Sala SUF de Roses
La nova sala SUF de Roses

Un prec fet pels socialistes rosincs al ple ordinari de gener perquè entenen que l’explotació del bar correspon als socis de la Societat d’Unió Fraternal (SUF)

El regidor del PSC Roses, Josep Mª Martínez, va informar en el punt de Precs i preguntes del ple ordinari del mes de gener, celebrat ahir dimecres, que “segons un conveni signat amb l’Ajuntament de Roses, el bar de la SUF sempre ha sigut dels socis de l’entitat”, per aquest motiu va preguntar “per què és l’Ajuntament qui fa el concurs?”.

Martínez, durant la seva exposició va dir que el seu partit considera que s’han produït errades. “Una, d’interpretació de la clàusula, que reconeixem que té un redactat un xic confús, que els hi dona aquest dret,”. I tot seguit va fer dos precs “ primer, aturar el concurs actualment en marxa”, i el segon, “revisar tot el procediment fet fins ara per tal de revertir la situació en el sentit de donar l’oportunitat als socis i òrgans col·legiats de l’entitat, que són els que tenen realment la competència d’acceptar i rebutjar l’explotació del bar”.
Una competència sobre l’explotació del bar que recau en els responsables de la SUF segons va puntualitzar Josep Mª Martínez, “atès que mai va ser de l’Ajuntament, i tenint en compte el que representa la SUF per a tots els rosincs, i en agraïment a la seva generosa donació que han fet a Roses pensem que ens mereixen recuperar el bar, si així ho volen”.

L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, va respondre que “el concurs del bar de la SUF ja va sortir publicat, però va quedar desert segurament perquè les condicions en que va sortir no eren prou bones a nivell econòmic, per tant, després de mirar a nivell tècnic les condicions s’està preparant per treure-ho a concurs una altra vegada”.

Mindan va afirmar que “potser que hi puguin haver diferents interpretacions -del conveni- i el que necessitem és un informe jurídic que digui el que és correcte, de totes maneres”, per remarcar que “si ells ho volen es poden presentar al concurs del bar”.  L’alcaldessa va assenyalar que “tinc entès que en la nova concessió el que és de la SUF és la sala de ball, un despatx i una part del soterrani per poder deixar les seves coses, i des que jo he entomat el tema de la SUF mai hem parlat del bar”.   

Davant el prec del regidor Josep Mª Martínez, Montse Mindan va afirmar “que demanarem un informe jurídic que llegirem en el ple del mes de febrer”.