El PSC Roses demana que es consulti als comerciants sobre el projecte de reurbanització del carrer Pi i Sunyer

Reurbanització del carrer Doctor Pi i Sunyer de Roses
Així és com es contempla l'acabament de la reurbanització del carrer Doctor Pi i Sunyer de Roses

Els socialistes rosincs consideren que el carrer Doctor Jaume Pi i Sunyer és molt important a nivell comercial per a Roses, i que tal i com s’ha previst l’acabament del projecte minvaria el seu potencial

Al ple ordinari de l’Ajuntament de Roses del passat mes de setembre es va aprovar per unanimitat el “Projecte de reurbanització del carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer”, en el tram comprès entre el carrer de la Riera Ginjolers i la plaça de Catalunya.
Un projecte que té com a principal objectiu substituir la xarxa d’aigua, soterrar els passos de carrers de les instal·lacions aèries de baixa tensió i telefonia, executar l’obra per a les instal·lacions de telecomunicacions, completar la xarxa de gas, instal·lar un nou enllumenat públic amb lluminàries de baix consum, construir una nova xarxa de recollida d’aigües superficials connectada a la xarxa de pluvials existent i un nou tram connectat directament a la Riera Ginjolers.
A més, s’aprofitaria per instal·lar la xarxa de reg per a les noves jardineres que s’implementarien a la superfície de l’esmentat carrer, per finalitzar amb la seva pavimentació i la implantació de mobiliari urbà.

El projecte, d’iniciativa municipal, compren una superfície total és de 1.025 m², i entre els acords que va llegir la regidora d’Urbanisme, Sílvia Ripoll, està la de “sotmetre-ho a informació pública per un període de trenta dies, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un diari de difusió comarcal i, juntament amb el projecte, en el tauler electrònic (e-tauler) de la web municipal, per tal que qualsevol persona ho pugui consultar i presentar les al·legacions que consideri oportunes”.

I “donada la singularitat i importància d’aquest carrer”, el regidor del PSC, Josep Maria Martínez va demanar que “es faci una consulta entre els veïns i particularment entres els comerciants sobre l’acabat del vial, perquè si és el mateix que està estipulat -veieu la imatge-, considerem que es mereix un tractament diferent. El regidor socialista va remarcar que “a més de fer l’exposició pública en un taulell d’anuncis, que pot ser no el veurà tothom, demanen que es pugui consultar als comerciants per si l’acabat previst és el que ells voldrien o per si volen fer algun suggeriment al respecte”.

Tot i que la regidora d’Urbanisme, Sílvia Ripoll, va respondre al ple que “ja es va fer una reunió amb els veïns al voltant del projecte, que no ha variat amb l’anterior, el que s’ha fet ha esta separar-lo”, Martínez continua reclamant que “es faci la consulta als comerciants perquè la reunió es va fer amb l’anterior projecte, i d’això ja fa uns quants anys”. En concret, el projecte anterior comprenia la reurbanització del carrer Doctor Pi i Sunyer conjuntament amb la remodelació de la plaça Catalunya, i que va ser rebutjat per l’oposició en el ple de ordinari de juliol de 2016.

Martínez ha reiterat en que “l’opinió dels comerciants és fonamental perquè el carrer Doctor Pi i Sunyer, comercialment parlant, és molt important per Roses, i un acabament inadequat li trauria molt de potencial”.