El rocòdrom de Roses, que s’inaugura oficialment demà, només es podrà usar i gaudir sota unes estrictes normatives d’ús

Rocòdrom de Roses
El rocòdrom de Roses està instal·lat a la Sala Polivalent del Pavelló Municipal d'Esports

Els usuaris del rocòdrom el podran gaudir només si és té la llicencia federativa o l’assegurança corresponent

Rocòdrom de Roses
El rocòdrom de Roses està instal·lat a la Sala Polivalent del Pavelló Municipal d’Esports

El rocòdrom de Roses es va estrenar el passat 27 de desembre, el mateix dia que es va inaugurar el Parc Infantil de Nadal a la Sala Polivalent del Pavelló Municipal. Una estrena que va poder gaudir la mainada escalant amb l’ajuda, en tot moment d’un monitor.

Però, aquest rocòdrom, equipament d’una alçada de 8,2 metres i una amplada de 7, amb 63 m² escalables, s’inaugura oficialment demà dissabte, a les 19 hores, en un acte que anirà a càrrec de l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i del regidor d’Esports, Juan Manuel Fernández.

Aquest equipament d’escalada, però “només podrà ser utilitzat si es compleixen les normatives d’ús -vegeu taula a sota-, és a dir, tenir la llicència federativa  o l’assegurança corresponent, ja que l’escalada és un esport que pot comportar un risc per a l’usuari i per a practicar-lo també s’ha d’estar equipat i tenir coneixements previs, i sinó fer-ho amb un tècnic o monitor”, ha explicat el Fernández.

L’equipament d’escalada és un del punts que incorporava al seu programa electoral el PDeCAT a les passades eleccions municipals per donar resposta a la creixent demanda per part dels aficionats a l’escalada, una activitat que cada dia té més adeptes.

Cal assenyalar, però que el rocòdrom de Roses pertany a un model que incorpora una estructura de tipologia boulder (rocòdroms d’altura inferior a 3 metres), i una altra tipus zona d’escalada, més tècnica, que arriba fins als 8 metres. D’aquesta manera s’augmenten les funcions i possibilitats, permetent l’escalada esportiva, l’entrenament, la docència i iniciació.

Els menors d’edat podran fer-ne ús sempre i quan ho facin amb monitors, o supervisats i acompanyats per un adult expert.

ROCÒDROM

AVÍS  GENERAL

NORMATIVA D’ÚS

A- El rocòdrom instal·lat dins de la Pista Polivalent de l’Ajuntament de Roses és propietat municipal i està dedicat a la pràctica esportiva de l’escalada. 01- Aquest rocòdrom disposa de 5 vies d’escalada. El nombre màxim d’escaladors és de 10 (5 escaladors + 5 asseguradors ).
B- L’escalada és un esport que pot comportar un risc per a l’usuari i per a practicar-lo cal estar equipat i format convenientment o tutelat per un tècnic. 02- Podran utilitzar el rocòdrom tots els usuaris que estiguin en  possessió de la targeta federativa en vigor o de l’assegurança corresponent. Aquells que no estiguin assegurats sols podran fer ús en la modalitat BÚLDER.
C- S’ha de tindre contractada una assegurança d’accidents específica per aquest tipus d’activitat.  Per a la pràctica habitual de l’escalada en aquestes instal·lacions  caldrà tindre la llicència de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya – Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada, o una assegurança homòloga (l’article 7 del Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats físicoesportives en el medi natural) . 03- L’alçada màxima per fer ús del rocòdrom sense corda és de 3 metres, i està delimitada amb la línia vermella (BÚLDER).
D- La utilització d’aquesta instal·lació per part de menors d’edat  requereix del consentiment per escrit dels seus  tutors. Els menors de 16 anys han d’estar supervisats i acompanyats per un  monitor o un adult expert. 04- Queda totalment prohibit superar la primera línia d’assegurances sense tenir col·locat l’EPI ( Equip de Protecció Individual ) i sense estar correctament  encordat i assegurat.
E- L’ús d’aquesta instal·lació comporta el coneixement i l’acceptació de la següent  NORMATIVA D’ÚS  del rocòdrom.  Els usuaris també podran requerir aquesta normativa a l’àrea  d’Esports de l’Ajuntament de  de Roses. 05- És aconsellable revisar l’EPI abans d’iniciar l’escalada. Tot l’EPI ha d’estar homologat CE (arnès, corda, mosquetons… ).
F- L’Ajuntament de Roses no es fa responsable de les conseqüències de la utilització incorrecta d’aquesta  instal·lació ni de l’incompliment d’aquesta normativa. 06- En cas d’apreciar algun element del rocòdrom en mal estat o defectuós, poseu-vos en contacte amb el personal de l’àrea d’esports. No el manipuleu sense la seva autorització.
07- Queda totalment prohibida la pràctica de l’escalada en politja des de les xapes. Cal utilitzar com a mínim la reunió i una xapa.
08- No utilitzeu les xapes com a mitjà de progressió.
09- No escaleu per sota i en la vertical d’un altre escalador.
10- És aconsellable desgrimpar en lloc de saltar per fer el descens.
En cas d’accident, truqueu al telèfon d’emergències: 112