“El secret de no pujar impostos és aconseguir que la població pagui els seus deutes amb l’Ajuntament”

Ordenances fiscals de Roses per al 2019
Un moment de la presentació de les ordenances fiscals de Roses per al 2019

Roses presenta les ordenances fiscals per a l’exercici 2019 sense puja, un any més, dels impostos ni taxes municipals, que s’aprovaren aquest vespre en un ple extraordinari

Ordenances fiscals de Roses per al 2019
Un moment de la presentació de les ordenances fiscals de Roses per al 2019

Els impostos d’IBI, IAE, impost de Circulació, Plusvàlua i Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), tornen a congelar-se a Roses, i no pujaran les seves quotes durant 2019. El consistori mantindrà també les bonificacions incorporades durant els darrers anys, com les que fan referència a les famílies nombroses i als habitatges de lloguer social pel que fa a l’Impost de Béns Immobles o a la incorporació d’energies renovables en el cas de l’Impost de Construccions.

Així ho han manifestat aquest matí l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés, en la presentació de la proposta d’Ordenances Fiscals per a l’exercici 2019.

I el secret de poder congelar els tributs que han de pagar els ciutadans està “en tenir cura  amb els impagats, aquesta és una de les claus per contenir la despesa, així com haver de sacrificar alguns projectes i renunciar a alguna inversió que voldríem fer”, ha assegurat Mindan.

Pel que fa als impagats, Danés ha assenyalat que “durant els dos, tres darrers anys hem fet un esforç important amb XALOC, i hem anat perseguint a tota aquella gent i empreses que no pagaven els diferents deutes d’ocupació pública  i d’altres impostos i hem fet una recaptació importantíssima de diners, com també pel que fa als impostos relacionats amb el trànsit”.

Estudi per saber si les empreses de serveis els que els hi pertocava de tributs durant els darrers cinc anys

Així mateix l’Ajuntament de Roses està portant a terme “amb una empresa externa tot un seguiment per comprovar la facturació real de les empreses de llum, gas i telefonia mòbil els darrers cinc anys i per tant, saber si els que ens han pagat a nosaltres és la quantitat real”, ha afirmat el regidor d’Hisenda, que en el cas de no ser així podria ser que de cares a l’any vinent entrés una important quatitat de diners extra a les arques municipals, ja que, segons ha explicat l’alcaldessa que “aquestes empreses tenen l’obligació de tributar per la facturació que han fet i nosaltres el que hem estem fent és una revisió per a que es calculi si la quantitat que han aportat aquestes empreses al consistori és l’adequada, sinó se’ls reclamarà”.

Taxes i preus públics també es mantenen  les ordenances fiscals per al 2019

L’esforç per no augmentar la càrrega contributiva a Roses es reflexa també en l’apartat de taxes i preus públics municipals, on les tarifes tampoc pugen, mantenint-se per tant el mateix preu en els nombrosos serveis que ofereix l’Ajuntament a la ciutadania, tals com el servei de clavegueram, de subministrament d’aigua, els casals infantils i les activitats esportives, la recollida de residus, el cementiri, el transport urbà, les llars d’infants, o el transport escolar, entre d’altres.

La Piscina Municipal, l’excepció

L’única excepció que es produeix en l’apartat de preus públics, correspon a l’increment de tarifes de la Piscina Municipal (concretament, aquelles que es troben per sota del preu de mercat), amb l’objectiu de garantir l’equilibri econòmic, assumir l’increment de despeses com subministraments o personal i reduir, tal i com s’ha anat fent en els darrers anys, l’aportació municipal que el pressupost de l’Ajuntament destina anualment a aquest equipament.

Una variació respecte a anys anteriors, respon a l’interès per millorar la gestió de les bonificacions aplicades als casals municipals i als cursos d’estiu de les llars d’infants. Amb aquest objectiu, el termini per sol·licitar aquestes bonificacions es farà coincidir amb les dates de pre-inscripció per agilitzar la seva tramitació, evitant així que les famílies hagin d’efectuar inicialment el pagament íntegre de les quotes i esperar la devolució posterior.

Les noves ordenances tenen també en compte les entitats i associacions rosinques inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, les quals resultaran exemptes del pagament dels preus públics a pagar per l’organització d’activitats esportives.

L’apartat de taxes municipals inclou també una millora en la tarifació de les parades de mercats eventuals de petit format (mercats d’artesania,…), amb la finalitat d’incentivar i promoure la participació d’artesans i productors en aquests esdeveniments. La nova ordenança, elimina així la tarifa mínima de 31€ establerta anteriorment, i fixa el preu per metre lineal en 5€, sense quota mínima de pagament.

Per últim, la darrera modificació incorporada, consistirà en el cobrament dels serveis de dutxes i vestidors de les instal·lacions esportives municipals en cas d’utilització per tercers (organitzadors de curses, tornejos, etc), que serà de 20€ per hora o fracció.

Es mantenen bonificacions i exempcions

El consistori mantindrà també les bonificacions incorporades durant els darrers anys, com les que fan referència a les famílies nombroses i als habitatges de lloguer social pel que fa a l’Impost de Béns Immobles, la incorporació d’energies renovables en el cas de l’Impost de Construccions, la reducció de preus per a la concessió de nínxols construïts amb anterioritat a l’any 2000, la gratuïtat d’ús de la sala d’actes de Promoció Econòmica un cop l’any per a promocions o presentacions d’empreses rosinques, o la bonificació del 50% per l’ús del Teatre Municipal per a l’organització de congressos i convencions en determinats mesos de l’any, entre d’altres.

Equilibri pressupostari

La proposta d’Ordenances Fiscals per a l’exercici 2019, continua doncs marcada per l’objectiu de l’equip de govern per mantenir l’equilibri pressupostari municipal, assolint un nivell d’ingressos similar al de l’exercici 2018 que permeti l’autofinançament de les inversions previstes per al proper any. Tot això, mantenint les ajudes socials incorporades al llarg dels darrers anys i sense incrementar la pressió fiscal dels ciutadans.

“Són unes ordenances fiscals continuistes en el bon sentit de la paraula”

Que les ordenances siguin continuistes respecte als anys pretèrits no significa que suposi un aspecte negatiu per al ciutadà, al contrari, ja que, segons el regidor d’Economia i Hisenda, “l’equip de govern, com tots els partits polítics fem una previsió de tots els nostres projectes en vista a quatre anys, i alguns més enllà, i aquestes ordenances diuen que nosaltres hem tingut una continuïtat que ve avalada per una bona feina de previsió del que volíem per la gent de Roses i ho estem tirant endavant, la qual cosa es positiu”.    

Per quart any les ordenances fiscals de Roses amb el vistiplau de l’oposició

L’alcaldessa de Roses ha donat les gràcies als grups de l’oposició per la bona entesa que hi hagut en les diferents reunions “i que com les variacions són poques ja ens han dit quin seria el seu vot i per tant estem contents que per quart any consecutiu les ordenances seran aprovades per aquest equip de govern”.