El sector pesquer gironí es troba en una clara tendència negativa en quant a la comercialització del peix

Evolució econòmica de les llotges de la costa gironina

Transcurs de la presentació de l'Evolució econòmica de les llotges de la costa gironina

Un estudi de la UdG planteja un canvi d’estratègia per millorar la comercialització al sector pesquer

L’evolució econòmica de les llotges de la costa gironina
Foto de família de les autoritats i representants del sector pesquer a les portes de l’Auditori de Roses, on es va presentar l’estudi

El passat dissabte es va presentar al Teatre de Roses l’estudi sobre L’evolució econòmica de les llotges de la costa gironina, elaborat per la UdG per encàrrec de. Un informe que va decidir encarregar la la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, amb el seu president, Antoni Abad, “per veure quina és el camí que hem de seguir per reflotar el sector pesquer, però només gironí, sinó de tot Catalunya, perquè la problemàtica dels pescadors gironins és extrapolable a la resta de la flota pesquera del país”.

Aquest estudi, finançat per CaixaBank, analitza l’evolució econòmica de les llotges gironines, Roses, Llançà, Port de la Selva, l’Escala, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes en els últims vint anys, amb la conclusió que “als últims vint anys el sector pesquer gironí té una evolució clarament negativa per la forta davallada de les captures i perquè el preu del peix a les subhastes no ha reaccionat suficienment a l’alça, i com a conseqüència no es garanteixen ingressos sostenibles per als nostres pescadors”, va assenyalar la professora d’Economia de la Universitat de Girona, Anna Garriga, responsable de l’informe.

Així, tal i com va assenyalar Garriga el treball constata que “la comercialització ha estat el punt més feble del sector pesquer” durant aquest període, i per tal de poder capgirar aquesta situació l’estudi apunta cap a la “innovació” en el sector pesquer i a un “canvi en els procesos de comercialització del peix” en les llotges.

En aquest sentit, el conseller del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí, que va ser a Roses com a recolzament de la Generalitat al sector pesquer, va assenyalar que “a principis de l’any 2015 presentarem un estudi tècnic complert, no només econòmic, presentarem un pla de comercialització per desenvolupar per a la vialibilitat econòmica dels pescadors, estem elaborant i treballant en el que és la etiqueta única, que ens permeti identificar el producte com a peix de proximitat”.

L’informe també assenyala la nova política de la Unió Europea en matèria de pesca, que preveu importants ajuts econòmics, com el bot salvavides per a un sector al qual cal donar valor per a què en el futur sigui fort i sostenible. Unes ajudes econòmiques europees a les quals es va referir el conseller destacant “com poder incorporar, sense deixar de banda la estructura clàssica de les confraries de pescadors, que tants beneficis i tan bon model ha estat per Catalunya, una estructura de productors perquè també poden rebre ajudes europees a través de la constitució de les ajudes als productors, i si no la tenim creada estem perdent fons europeus”.

Evolució econòmica de les llotges gironines

Evolució econòmica de les llotges de la costa gironina
Transcurs de la presentació de l’Evolució econòmica de les llotges de la costa gironina

L’estudi revela, a partir de dades facilitades per la Direcció General de Pesca de la Generalitat, que el conjunt dels ports gironins han tingut durant el període 1992-2013 una evolució de les captures seguint la mateixa tendència registrada pel sector pesquer català. El mateix passa amb l’evolució dels ingressos. En concret, a la demarcació de Girona ( on l’any 2013 es van capturar 10.598 tones de peix) les captures han disminuit gairebé un 49%, i en el conjunt de Catalunya ( amb 32.031 tones de peix capturades al 2013) la davallada se situa en el 41%. Una situació motivada per “l’esgotament del fons marí del Mediterrani”, segons subratlla l’estudi.

Pel que fa als ingressos reals (descomptant-hi la inflació) a la demarcació de Girona ( on l’any 2013 es va tancar amb 33’5 milions d’euros) hi ha hagut una disminució durant el període analitzat del 43%, un punt per sota que la del conjunt de Catalunya ( on l’any 2013 es va tancar amb 93’6 milions d’euros). La reducció dels ingressos, segons el treball, és especialment rellevant en el cas del port de Roses ja que arriba al 56%, que s’atribueix a una forta davallada de les captures que no han fet reaccionar a l’alça els preus.