El servei de WC’s de les platges de Roses ja estan operatius amb mesures higièniques i de seguretat per la Covid-19

WC’s de les platges de Roses

El WC’s de les platges de Roses ja estan operatius

Tot i que amb un retard de 15 dies a causa de la crisi sanitària, Roses disposa des del passat 2 de juny de l’habitual servei de WC públic a les seves platges

Des de l’inici del mes de juny, Roses compta a les platges de La Punta, Nova i Santa Margarida, amb el servei de WC’s en funcionament. L’horari d’obertura és de 10 a 20 hores i, enguany, han adoptat les mesures sanitàries necessàries per fer front a la pandèmia de la Covid-19. El servei és gratuït i s’oferirà fins al 15 d’octubre. 

Tot i que amb un retard de 15 dies a causa de la crisi sanitària, Roses disposa des del passat 2 de juny de l’habitual servei de WC públic a les seves platges de La Punta, Nova i Santa Margarida, gràcies a la  instal·lació de mòduls prefabricats, cadascun d’ells dotat de 4 wc (lavabo + vàter), un dels quals adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

Al llarg de tota la jornada, cada mòdul compta amb un operari que efectua la neteja i vigilància de l’espai. Enguany, davant l’actual situació produïda per la Covid-19, el servei ha adoptat les següents mesures d’obligat compliment:

  • Col·locació d’un aparell dispensador de gel desinfectant accionat amb el peu a cada mòdul
  • Senyalització amb pictogrames informatius de les mesures d’ús dels WC’s (ús obligatori de mascaretes, distància interpersonal,…)
  • Limitació del número d’usuaris d’acord amb les restriccions marcades per les autoritats sanitàries en cada moment
  • Equipació dels treballadors amb mascaretes protectores personalitzades amb el logotip de l’empresa
  • Neteja i desinfecció després de cada ús dels WC’s
  • Durant els canvis de torn de personal, es realitzaran neteges i desinfeccions addicionals en profunditat

La localització exacta dels mòduls és: platja de la Punta (davant del carrer La Llotja), platja Nova/passeig Marítim (davant del monument del pescador) i platja de Santa Margarida/passeig Marítim (davant de la Travessera de la Gola de l’Estany).

Respecte als 5 mòduls de wc automàtics auto-rentables amb què compta la població, actualment romanen tancats per motius de seguretat sanitària.