El tripartit entre JxC, ERC, i GDPR es presenta i es compromet a treballar per Roses els propers 4 anys

Joan Plana, Montse Mindan i Fèlix Llorens mostrant el pacte de Govern signat per tots tres / Foto: arxiu

Montse Mindan (JxC), Joan Plana (ERC) i Fèlix Llorens (GDPR) signen i presenten el pacte de Govern de Roses a Canyelles Petites

Joan Plana, Montse Mindan i Fèlix Llorens mostrant el pacte de Govern signat per tots tres

El nou Govern Municipal de Roses per a la legislatura 2019-2023, composat per JxC, ERC i GDPR, es va presentar ahir a Canyelles Petites en un acte on primerament tres regidors de cadascuna de les formacions, Marc Danés, Vero Medina i Francesc Giner, van desgranar els diferents punts de l’acord al qual s’ha arribat per configurar aquest tripartit de Govern.
Tot seguit els candidats dels tres grups polítics i per aquest ordre, Fèlix Llorens (GDPR-2 regidors, Joan Plana (ERC-4 regidors) i Montse Mindan (JxC-4 regidors van fer una valoració d’aquest acord de Govern, on Llorens va afirmar que “crec que és el millor pacte possible, el que més consens polític aglutina, amb 10 regidors que representa la majoria absoluta i fa que el màxim de gent que ha votat se senti representada”, remarcant que “som un Govern de tres partits, de diferents sensibilitats polítiques, diferents maneres d’entendre la política, però que hem estat capaços d’arribar a un consens amb un únic objectiu, treballar per buscar el millor pel poble i els rosincs”.

Plana va assegurar que el compromís dels republicans amb aquest acord de Govern ve donat perquè “garanteix estabilitat en tenir majoria absoluta, les forces polítiques que l’integren estan en condicions de poder garantir, a priori, la seva continuïtat durant els propers quatre anys; perquè és un Govern format amb un esperit constructiu i bona voluntat, que és indispensable per a que funcioni, i perquè hi ha el compromís d’assolir objectius ambiciosos, projectes de calat polític i transformadors que vagin més enllà del proper mandat”.
Mindan, per la seva part, va recordar que “nosaltres venim de quatre anys de governar en minoria -PDeCAT i GDPR amb 7 regidors quan la majoria són 9- aprovant els pressupostos i ordenances gràcies als grups de l’oposició, i en aquesta nova legislatura, tot i tenir majoria, tenim la voluntat d’escoltar-los per si volen fer propostes per incloure’ls al pressupostos”.
I en quant al pacte, Mindan, va dir que per ella “significa compromís i lleialtat amb la que s’ha arribat a consensuar el programa de Govern tant en l’organització, el cartipàs i les dedicacions, com en els punts programàtics principals”.

 

Pacte de Govern entre JxR, ERC i GDPR  

Reunits per una banda, Montse Mindan i Cortada, en representació de Junts per Roses, Joan Plana i Sagué en representació d’Esquerra Republicana de Catalunya – Ara Roses i Fèlix Llorens i Palou, en representació de Gent del Poble de Roses.

Manifesten que, per tal de garantir la governabilitat de l’Ajuntament de Roses durant els propers 4 anys, així com també per tal de poder endagar projectes ambiciosos durant el proper mandat en defensa de la qualitat de vida, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic de la vila, les organitzacions polítiques signants del present document acorden establir un pacte de govern per al mandat 2019-2023.

Aquest acord es basarà en els següents punts:

1.- Programa de Govern 

1.1 Urbanisme i Planejament

 • Impulsar tots els tràmits per tal d’aprovar un nou planejament urbanístic municipal que inclogui, especialment:
  • Un pla de mobilitat.
  • Un pla d’habitatge social.
  • La creació d’una àrea econòmica per donar resposta a la falta de sòl industrial al municipi.
  • L’ampliació de l’actual zona esportiva per tal de donar cabuda a noves instal·lacions, com ara una pista d’atletisme.
 • Reobrir l’expedient de la reforma del sector del front marítim entre la desembocadura de la Riera i el Port Esportiu
 • Desenvolupar el nou pla d’accessibilitat.
 • Redactar d’un pla d’usos comercials.
 • Continuar amb el programa “Roses, posa’t guapa”.
 • Emprendre les gestions oportunes per tal de treure l’edifici de Telefònica que es troba al mig de la Riera Ginjolers
 • Reformar el Carrer de Pi Sunyer
 • Instal·lar una passera a la Riera a l’alçada del Mas Oliva.

1.2 Govern Obert

 • Traslladar l’arxiu municipal de l’actual emplaçament a la Casa Rahola-Berga.
 • Crear la Comissió Municipal del Nomenclàtor.
 • Impulsar polítiques de Memòria Històrica.
 • Crear nous espais de participació més funcionals i efectius.
 • Realitzar processos participatius sobre projectes urbanístics.
 • Buscar subvencions per a la instal·lació de Wifi gratuït al municipi.
 • Realitzar una auditoria de la pàgina web municipal, fer-la més àgil i adaptada a mòbil.

1.3 Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania

 • Programar xerrades sobre malalties socialment estigmatitzades.
 • Impulsar el programa de Dones Referents.
 • Realitzar campanyes antirumors per a combatre possibles brots de xenofòbia.
 • Crear una taula d’entitats socials.

1.4 Medi Ambient i Sostenibilitat

 • Continuar amb el desplegament del pla d’acció energia sostenible per a canviar l’enllumenat públic.
 • Millorar la senyalització i potenciar el transport públic.
 • Potenciar Punta de Falconera com un punt referent de l’entrada al parc natural per tal de donar vida a l’espai i promoure usos sostenibles i respectuosos amb l’entorn.

1.5 Promoció Econòmica

 • Desenvolupar l’aula gastronòmica.
 • Analitzar les necessitats formatives al sector de la pesca.
 • Treballar per a garantir la continuïtat de l’activitat comercial del mercat cobert.

1.6 Economia i Hisenda

 • Continuar amb els pressupostos participatius.
 • Mantenir els impostos municipals.

1.7 Ensenyament

 • Convocar una reunió inter-AMPAs cada 6 mesos.
 • Continuar amb els programes de l’Aprenem Jugant i amb el Pla Educatiu d’Entorn.
 • Elaborar un plurianual d’inversions als edificis escolars
 • Crear un Consell d’Infants.

1.8 Turisme

 • Acostar i impulsar la barca museu.
 • Desenvolupar el pla de màrqueting.
 • Desenvolupar el pla “bike-Roses”, de cicloturisme
 • Obrir una oficina de turisme a Santa Margarida
 • Elaboració d’un pla de renovació de Santa Margarida

1.9 Joventut

 • Implantar un projecte d’educadors de carrer.
 • Impulsar el carnet jove municipal.
 • Donar continuïtat al procés participatiu per adequar el CAR a les necessitats actuals dels joves.
 • Estudiar el trasllat de les instal·lacions del CAR.
 • Desenvolupar programes de salut juvenil sobre problemàtiques diverses.
 • Incloure als programes contra les addiccions la problemàtica de l’addicció al joc.
 • Continuar els programes formatius conjuntament amb l’àrea de Promoció Econòmica.
 • Cobrir la plaça de tècnic de joventut, actualment vacant, quan el marc normatiu ho permeti.

1.10 Cultura, Patrimoni i Festes

 • Coordinar l’oferta cultural i patrimonial amb els municipis de l’entorn per tal de promoure ofertes comunes de rutes i festivals.
 • Millorar el contacte amb Rhodes.
 • Estudiar les possibilitats de col·laboració i, si s’escau, d’agermanament amb la població de Chefchaouen.
 • Adequar els serveis de la biblioteca a la realitat social actual.
 • Consolidar les reformes del Carnaval.
 • Impulsar una reforma legislativa sobre la regulació de la música a l’aire lliure als municipis de turístics.
 • Promocionar i donar suport als artistes locals a través de mostres d’art, exposicions o concerts.

1.11 Esports

 • Potenciar el rocòdrom.
 • Abordar el projecte de reforma de les grades del Camp de la Vinyassa.
 • Construir un nou Skate-Park.
 • Donar suports als clubs per dur a terme les seves activitats, especialment, aquelles amb un major retorn social, les relacionades amb el foment de l’esport femení i aquelles destinades als més joves.

1.12 Seguretat Ciutadana

 • Revisar la senyalística per indicar els aparcaments
 • Implementar el servei de mediació.
 • Realitzar campanyes de difusió de la tasca i els serveis prestats pel cos de policia.
 • Ampliar les gosseres del dipòsit municipal.

2.- Alcaldia

2.1 L’alcaldia serà ocupada per una persona proposada Junts per Roses entre el mes de juny del 2019 i el mes de juny del 2021, i per una persona proposada per ERC entre el juny del 2021 i el juny del 2023.

2.2 Les tres formacions polítiques signants es comprometen a donar suport a la investidura de les persones proposades en els plens d’elecció d’alcalde o alcaldessa.

3.- Cartipàs municipal 

3.1 De comú acord, s’estableix un organigrama que té per objectius dotar a la Vila d’un Govern municipal estable i eficient per donar l’impuls que aquesta necessita i per millorar els serveis a la ciutadania. En aquest sentit, l’alcalde o alcaldessa pren el compromís d’establir la següent distribució d’àrees entre els integrants del govern:

Montse Mindan i Cortada (JxR): Turisme

Sílvia Ripoll i Cayuela (JxR): Urbanisme i Planejament

Juan Manuel Fernández i Martínez (JxR): Infraestructures, Obres i Serveis

Marc Danés i Zurdo (JxR): Economia i Hisenda, Sanitat i Ensenyament

Joan Plana i Sagué (ERC): Seguretat Ciutadana i Govern Obert

Esther Bonaterra i Moltó (ERC): Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania

Èric Ibáñez i Martín (ERC): Cultura, Patrimoni i Festes

Verónica Medina i Flores (ERC): Joventut i Esports

Fèlix Llorens i Palou (GDPR): Promoció Econòmica i Activitats

Francesc Giner i Ballesta (GDPR): Medi Ambient i Sostenibilitat

3.2 Qualsevol de les tres forces polítiques signants podrà demanar desplaçar alguna de les delegacions assignades a un dels seus regidors/es cap a un altre regidor/a de la mateixa formació en cas que la bona organització de l’agenda de treball ho requereixi.

Qualsevol altra modificació de la distribució d’àrees requerirà el comú acord entre les tres forces signants.

3.3 Durant els dos primers anys de mandat, correspondrà a ERC proposar la persona que ocuparà la primera tinència d’alcaldia, a GDPR la segona i a JxR la tercera. A la segona part del mandat (a partir del juny del 2021), correspondrà a JxR proposar la primera tinència d’alcaldia, a GDPR la segona i a ERC la tercera.

3.4 Tindran plena dedicació a les tasques municipals els següents regidors/es: Montse Mindan (JxR), Sílvia Ripoll (JxR), Marc Danés (JxR), Joan Plana (ERC), Èric Ibáñez (ERC), Vero Medina (ERC) i Fèlix Llorens (GDPR).
La resta de membres del govern tindran dedicació parcial o bé seran retribuïts mitjançant indemnitzacions per assistències.

3.5 En aquells casos on l’Ajuntament participi en òrgans supramunicipals, seran designats en representació de l’Ajuntament de Roses aquells regidors/es encarregats de les àrees que tinguin una major vinculació amb la tasca d’aquest òrgan.

3.6 La designació de les dues places de personal eventual correspondrà a JxR i ERC, a raó d’una plaça per a cada formació.

4.- Organització de govern

4.1 El nou govern municipal s’articula d’acord amb els principis de lleialtat mútua, col·laboració interdepartamental i autonomia dels seus membres.

4.2 Els membres del govern es reuniran setmanalment en un horari convingut. Aquesta reunió setmanal del govern tindrà com a principals objectius donar comptes de l’activitat de cada una de les àrees, determinar i fer el seguiment de les principals decisions col·legiades i coordinar l’agenda i la política comunicativa del govern.

4.3 L’alcalde o alcaldessa despatxarà amb una freqüència no superior a un mes amb cada un dels regidors/es integrants del govern per tal de tractar específicament els assumptes propis de cada una de les àrees.

4.4 El govern donarà comptes setmanalment de la seva activitat a través d’una roda de premsa posteriorment a la celebració de la Junta de Govern Local. Actuarà com a portaveu del govern un regidor/a que serà designat successivament per una de les tres formacions polítiques que signen aquest acord.
La freqüència de les rodes de premsa es podrà modificar en cas que es consideri necessari. En aquest cas, caldrà l’acord de les tres forces polítiques.

4.5 El govern donarà també comptes del contingut de cada ple amb anterioritat a la celebració de cada sessió. En aquest cas, també actuarà com a portaveu del govern un regidor/a que serà designat successivament per una de les tres formacions polítiques.

Correspondrà a l’alcalde o alcaldessa fer valoracions posteriors al ple.

Els tres grups municipals podran també fer valoracions pròpies en cas que s’hagin presentat mocions o, excepcionalment, en cas que en el ple hagi sorgit alguna controvèrsia que afecti un regidor/a concret o a l’àrea que gestiona.

4.6 Els 10 membres del govern es comprometen a votar amb unitat de vot en aquells assumptes que afectin l’activitat del govern. En canvi, tindran llibertat de vot en aquelles qüestions que sobrepassin l’àmbit municipal o bé en aquelles resolucions que siguin estrictament declaratives.
Les tres forces signants podran establir, de comú acord entre les tres, llibertat de vot en algun punt concret si les circumstàncies ho aconsellen.

4.7 Protocollàriament,  correspon   a   l’alcalde   o   alcaldessa   la   màxima representació institucional de l’Ajuntament en els actes públics. En tots els casos que sigui possible, es garantirà també la presència del regidor/a responsable de l’àrea que tingui més relació amb l’acte en qüestió.
En absència de l’alcalde o alcaldessa s’entendrà que la màxima representació de l’Ajuntament recau sobre el regidor/a responsable de l’àrea, excepte en casos d’actes de gran transcendència (com ara inauguracions de congressos, recepcions institucionals o similars), en què la representació de l’Ajuntament recaurà sobre l’alcalde accidental.

5.- Empreses públiques 

5.1 El nou govern aposta per un model de gestió de les empreses públiques basat en la figura de la presidència delegada com a figura de govern, seguiment i coordinació política.

5.2 Ocuparan la presidència delegada de les empreses públiques:
ROSERSA: El regidor/a d’Infraestructures, Obres i Serveis
PRODER (Piscina Municipal): El regidor/a d’Esports
Port Esportiu: El regidor/a de Turisme

5.3 En el cas del Port Esportiu, s’emprendran les gestions oportunes per tal de proveir en el menor temps possible la figura de gerent professional, actualment vacant. El govern prendrà les mesures necessàries per a garantir la bona governança del Port fins que la plaça sigui coberta.

5.4 Els consells d’administració es constituiran garantint la majoria del govern municipal i distribuint els seus membres proporcionalment entre les tres forces. Es reservaran també places per a ser ocupades per persones proposades pels grups de l’oposició per tal de garantir la transparència i la capacitat de fiscalització de l’activitat de les tres empreses.

6.- Vigència del pacte 

6.1 La vigència d’aquest Pacte de Govern s’estableix per a tot el mandat municipal 2019-2023.

6.2 S’entendrà exclosa de l’acord aquella força política que incompleixi de forma flagrant algun dels punts d’aquest En qualsevol cas, caldrà sempre prèviament a la consumació d’aquest trencament la convocatòria d’una reunió extraordinària per tal de tractar i intentar redreçar la situació.

6.3 Serà condició prèvia per a la modificació del pacte l’acord de les tres forces polítiques signants.

Montse MIndan i Cortada – Junts per Roses

Joan Plana i Sagué – Esquerra Republicana de Catalunya – Ara Roses

Fèlix Llorens i Palou – Gent del Poble de Roses

 

Platja de Canyelles (Roses), a 12 de juny del 2019.

Exit mobile version