El turisme estranger deixa 12.501 milions d’euros a Catalunya entre gener i setembre, un 2,4% més que l’any passat

Turisme estranger
Turistes passejant per Roses / Foto: arxiu

Cada turista estranger que va visitar Catalunya durant els nou primers mesos ha gastat 121 euros diaris, un 2,7% més que al 2014

Turisme estranger
Turistes passejant per Roses / Foto: arxiu

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, acompanyat del secretari d’Empresa i Competitivitat, Pere Torres, de la directora general de Turisme, Marian Muro, i del director general de l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, va presentar aquesta mateixa setmana les dades de balanç turístic dels nou primers mesos de l’any a Catalunya, així com les de la temporada d’estiu.

Un balanç pel qual el conseller Puig va afirmar que estem guanyant la lluita per la desestacionalització i la desconcentració, ja que el turisme s’ha repartit per tot Catalunya, més enllà de Barcelona i de les nostres platges. Això ens ha fet créixer per sobre del 10% en turisme interior i de muntanya. Un dels factors claus que han afavorit aquest fet és la creació i la potenciació de productes turístics que beneficien tot el territori i durant tot l’any”.

De gener a setembre, els turistes estrangers van deixar a Catalunya més de 12.500 milions d’euros, un 2,4% més que al mateix període de 2014, manifestant el conseller d’Empresa i Ocupació que “l’afluència del turisme estranger en els cinc primers mesos de l’any corresponents a la temporada baixa s’ha incrementat tres vegades més que en temporada alta”.

Les dades evidencien una millora de la confiança del consumidor en la recuperació econòmica. En aquest sentit, s’estan acomplint els objectius marcats pel Pla de Màrqueting Turístic 2013-2016, que apuntaven a un increment en aquest període en despesa total, en la despesa mitjana diària i en els ingressos fora de temporada alta. A més, cal destacar que Barcelona es consolida en la primera posició com a port de creuers a Europa i a la Mediterrània, ja que fins el mes de setembre, la capital catalana havia rebut més de 1,9 milions de creuristes, un 5,3% més que al mateix període de 2014.

Unes dades que, segons Puig, fa que s’hagin “acomplert els objectius marcats: consolidar Catalunya en el podi de les destinacions europees; projectar Catalunya com a potència i referent en el turisme mundial; assolir els reptes de la desestacionalització en el temps i la desconcentració en l’espai; i seguir amb l’estratègia turística de diversificar mercats i apostar per l’especialització intel·ligent”, fruït de l’aposta per la creació de productes que es poden consumir tot l’any. De cara al futur, el conseller va assegurar que “només es pot mantenir aquesta posició referent si seguim apostant per la qualitat i l’exigència permanent”, afegint que “estem treballant per disposar de més instruments analítics propis per fer les valoracions estadístiques”.

Increment d’ingressos i més desestacionalització

Durant els nou primers mesos de l’any, Catalunya ha registrat un màxim en ingressos per turisme estranger, amb 12.501,7 milions d’euros, un 2,4% més que el mateix període de 2014. Els mercats francès, britànic i estatunidenc són els que més han contribuït a aquest augment. Així mateix, la despesa diària per turista s’ha situat en 121 euros, un 2,7% més que fa un any.

Analitzant per conceptes, entre gener i setembre la despesa ha crescut en allotjament (+10,2%), transport (+9,9%), alimentació (+2,9%) i excursions (+1,3%). Per contra ha baixat en paquet turístic (-13,3%) i restauració (-3,1%).

Despesa de turisme estranger per mercat emissor (gener-setembre 2015)
Despesa total Despesa mitjana en euros
Euros Relativa Diària1 %Variació interanual
França 1.971.927.041 2,9% 71 -1,8%
Regne Unit 1.183.518.243 8,2% 128 15,4%
Estats Units* 989.254.609 8,3% 213 -10,2%
Alemanya 786.909.064 -17,1% 89 -7,7%
Itàlia 638.901.657 -3,9% 114 5,5%
Rússia* 618.843.605 -39,9% 134 -3,6%
Països Nòrdics 610.975.682 5,2% 165 8,5%
Països Baixos* 497.171.301 -4,0% 78 -0,9%
Bèlgica* 347.283.413 -8,8% 75 -3,6%
Suïssa* 293.662.502 9,6% 130 -0,3%
Resta del món 4.563.348.461 17,2% 176 3,6%
TOTAL 12.501.795.579 2,4% 121 2,7%

1Despesa mitjana diària: despesa total dels turistes / nombre total de pernoctacions
*Les dades poden estar afectades per errors mostrals elevats
Font: Egatur de Turespaña.

Pel que fa a la despesa en turisme estranger durant els mesos d’estiu (juny-setembre 2015), aquesta s’ha elevat a més de 7.700 milions d’euros, un -0,9% respecte a l’any passat. La despesa diària s’ha incrementat un 1,3% respecte al mateix període de l’any anterior.

En aquest sentit, cal destacar que si bé de gener a setembre la despesa en turisme estranger ha crescut un 2,4%, la despesa fora de temporada alta (de gener a maig) va créixer un 8,2%, molt per sobre d’aquest percentatge. Per tant, s’està donant una redistribució dels ingressos per turisme fora de temporada, d’acord amb el que estableixen el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya i el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya.

La mateixa desestacionalització que es constata en els ingressos es dóna en l’afluència de turisme estranger. Així, en els nou primers mesos de l’any, Catalunya ha crescut un 3,2% en afluència de turisme estranger, però analitzant les temporades, veiem que de gener a maig hem crescut un 5,2%, mentre que de juny a setembre l’increment ha estat de l’1,9%. Aquestes xifres demostren que anem desestacionalitzant el sector, distribuint-se el creixement en els mesos de fora de temporada alta, d’acord amb el que estableixen el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya i el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya.

Desestacionalització des de 2012

La tendència a la desestacionalització pel que fa a l’afluència de turisme estranger és un fet que podem constatar ja des del 2012. I és que si al 2012 la diferència entre l’afluència en temporada alta (de juny a setembre) i temporada baixa (de gener a maig i d’octubre a desembre) era només d’1,8 punts, al 2014 aquesta diferència augmenta fins el 4,4 punts.

Nombre de turistes (milers) 2012 2013 2014 Gen – Set 2015
Afluència en temporada baixa 7.351,4 8.023,3 8.766,5 5.732,4*
Afluència en temporada alta 7.088,3 7.608,2 8.032,7 8.185,1

* Cal recordar que hi falta computar el període octubre-desembre d’enguany, tot ell de temporada baixa
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de les dades de Frontur de Turespaña. Dades provisionals d’octubre 2014 a setembre 2015

Una bona temporada per als establiments turístics

Pel que fa a l’ocupació, en el que portem d’any s’aprecia un creixement del flux de les pernoctacions en establiments turístics en termes globals respecte d’un any abans, llevat d’un petit retrocés de les pernoctacions en apartaments turístics (l’estadística no inclou els habitatges d’ús turístic).

Així, els hotels i el càmpings són els establiments amb major quota de pernoctacions. Destaca especialment el bon comportament del turisme rural, que ha pujat un 12,5% en pernoctacions respecte a l’any passat.

Pernoctacions en establiments turístics
variació interanual % Estada mitjana
Hotels1 2,9% 3,1
Càmpings2 4,5% 5,6
Turisme rural2 12,5% 3,1
Apartaments2 3 -0,8% 6,2

1 Les pernoctacions en hotels correspon al període gener-setembre 2015
2
Les pernoctacions en càmpings, turisme rural i apartaments corresponen al període gener-agost 2015
3
Les dades dels apartaments no contemplen els habitatges d’ús turístic
El grau d’ocupació fa referència a les parcel·les pels càmpings, habitacions en turisme rural, i apartaments en apartaments turístics.
Font: INE. Dades provisionals a partir de gener de 2015

Prop dels 14 milions de turistes estrangers

De gener a setembre de 2015, Catalunya ha sumat gairebé 14 milions de turistes estrangers, el que suposa un augment del 3,2% respecte al mateix període de l’any passat. En termes absoluts, les entrades s’han incrementat en més de 437.000 turistes.

Cal assenyalar el bon comportament dels mercats de França (+9,8%), Regne Unit (+4,6%) i Estats Units (+25,9%). El primer per un tema de proximitat i els altres dos pel canvi favorable del dòlar i la lliura respecte a l’euro, que fa que l’euro resulti molt competitiu enfront aquestes dues monedes.

Aquests bon resultats del turisme estranger, analitzats per mercats, posen de manifest que l’aposta per la diversificació de mercats que ha dut a terme el Govern de Catalunya és encertada, ja que davant d’una situació conjuntural que afecta a un mercat en concret (canvi de moneda, conflicte, etc) altres mercats poden compensar el seu descens.

Afluència de turistes estrangers per mercat emissor (gener-setembre 2015)
  Turistes % distribució Absoluta Relativa
França 3.980.858 28,6% 353.784 9,8%
Regne Unit 1.522.487 10,9% 67.075 4,6%
Alemanya 1.038.811 7,5% -115.460 -10,0%
Itàlia 962.750 6,9% -79.258 -7,6%
Països Baixos 654.916 4,7% -10.442 -1,6%
Països Nòrdics 611.215 4,4% -5.780 -0,9%
Estats Units 509.170 3,7% 104.814 25,9%
Bèlgica 487.859 3,5% -17.449 -3,5%
Rússia 464.191 3,3% -289.415 -38,4%
Suïssa 346.994 2,5% 25.873 8,1%
Resta d’Europa 1.443.014 10,3% 118.982 9,1%
Resta del món 1.905.221 13,7% 284.949 17,6%
TOTAL 13.917.487 100,0% 437.674 3,2%

Font: Frontur de Turespaña.