elBulli1846 i Cala Montjoi

Francesc Giner

Francesc GinerCala Montjoi és l’espai on va néixer un projecte que amb el temps s’ha convertit en una icona mundial en el món de la gastronomia. Ferran Adrià ens explica que ambdós conceptes van lligats un amb l’altre, el Bulli 1846 no és viable a Roses si no és fa en aquest indret del parc natural del Cap de Creus.
Durant tots aquets anys que ha existit aquest binomi, l’èxit ha estat, com tothom sap, aclaparador i de una projecció a nivell mundial espectacular. S’ha situat Catalunya, cala Montjoi i Roses dins dels fulls de ruta de milers de persones i personatges de molt alt nivell. La repercussió que aquest fenomen gastronòmic ha tingut per a la nostre vila és sense cap mena de dubte positiu per els interessos econòmics i de publicitat per a un poble que viu en gran part del turisme.
Trobo del tot raonable i coherent que el prestigiós cuiner vulgui continuar amb el binomi Montjoi-Bulli, tal i com ho va exposar en la conferencia que va fer recentment al Teatre rosinc.

Sortint del Teatre rosinc al finalitzar l’exposició del projecte, continuava amb el convenciment de que el que exposava el Ferran i el seu equip era un gran oportunitat per Roses però continuava quedant dins meu el neguit de com perjudicaria tot això a la nostre estimada cala Montjoi i al parc natural en general.
L’accessibilitat a aquest projecte, no està ni de bon tros estudiada ni resolta, no s’ha fet cap estudi de com de perjudicial seria el fet de que milers de visitants anuals accedeixin a un indret protegit i de tanta diversitat biològica. És veritat que l’aspecte que presenta cala Montjoi a ple estiu amb centenars de cotxes aparcats en qualsevol racó no és el millor exemple a seguir, però això passa dos mesos a l’any i ara estem parlant de visites continuades pràcticament durant tot l’any.

Crec que s’hauria de estudiar molt be aquest tema i oferir solucions. La resposta d’en Ferran relacionada amb l’accessibilitat no va ser convincent i entenc que la solució hauria d’estar a l’alçada del projecte.

Francesc Giner Ballesta
Regidor de Gent del Poble de Roses