Eleccions al Consell Escolar de l’Escola Municipal d’Adults de Roses

Escola Municipal d'Adults de Roses
Moment de les votacions del Consell Escolar de l'Escola Municipal d'Adults de Roses

El centre educatiu va celebrar ahir, dimecres 26 de novembre, les eleccions per a la constitució del nou Consell Escolar del centre

Escola Municipal d'Adults de Roses
Moment de les votacions del Consell Escolar de l’Escola Municipal d’Adults de Roses

Aquest òrgan de participació està integrat per diferents representants de la comunitat educativa (direcció, professors, alumnes i famílies, personal d’administració, …) i té per objectiu participar en la presa de decisions per al bon funcionament i organització del centre.

Temes com el projecte educatiu del centre, la programació anual, o aspectes relacionats amb la seva gestió i organització, seran els que tractaran a partir d’ara els membres del Consell Escolar de l’Escola d’Adults de Roses, amb l’objectiu de millorar qualitativament i assolir l’èxit educatiu de l’alumnat.

Les candidatures presentades van ser un total de set: 6 candidats en l’apartat d’alumnes del centre i una mare en el de famílies. Del total de 116 alumnes censats, van emetre el seu vot 52 joves, dels quals en sortí guanyadora l’alumna Oumaima Afia, amb un total de 16 vots. Pel que fa al sector de pares i mares de nois i noies menors de 18 anys, la representant escollida va ser la senyora Alejandra Betancor.

D’aquesta manera, el Consell Escolar de l’escola d’adults de Roses quedarà constituït a partir d’ara per una representant dels alumnes, una representant dels pares i mares dels alumnes menors de 18 anys, les dues professores d’adults, la directora del centre i la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses, Sílvia Useros. La constitució pròpiament dita del nou òrgan tindrà lloc la propera setmana. El Consell es reunirà preceptivament una vegada al trimestre.