Els Aiguamolls de l’Empordà aplica mesures per protegir la nidificació de diverses espècies

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

Cartell que adverteix sobre el tancament per protecció

Es tracta d’una mesura  que s’aplica cada any fins a finals de juny  a la platja de Can Comas i a l’aguait de la Massona

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
Cartell que adverteix sobre el tancament per protecció

El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural, com cada any tanca els accessos a la platja de Can Comas (la part que està dins de la reserva natural integral de les Llaunes) per protegir la nidificació del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), una espècie d’ocell limícola amenaçada d’extinció que nidifica exclusivament al litoral i que en aquest parc natural té la població més septentrional de Catalunya.

Necessitat de protecció

Segons el cens de nidificants de l’any passat es van comptabilitzar un total de 17 parelles en l’àmbit del Parc, mentre que els anys 1997-98 hi havia unes 50 parelles. Aquesta davallada, també registrada en altres llocs de la seva àrea de distribució, s’explica per depredació de polls, dispersió d’adults i evolució demogràfica d’una població ja petita en orígen, així com altres causes pròpies d’una espècie adaptada a un ecosistema extrem com són els sorrals costaners de la costa mediterrània. Des de la Direcció General del  Medi Natural i Biodiversitat s’està treballant per a la protecció de l’espècie, com per exemple també es fa al veí Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter, amb l’objectiu de protegir els darrers reductes de l’espècie a l’Empordà i garantir-ne la seva recuperació. Justament el tancament de zones com l’anunciat s’emmarca dins aquest conjunt de mesures de conservació d’una espècie proposada com amenaçada d’extinció a Catalunya.

Pels mateixos protocols de prevenció davant l’inici de l’època de cria d’ocells bioindicadors i d’importància internacional, també es tanca els accessos a l’aguait de la Massona per protegir la nidificació de colònies de cria d’Ardeides . Aquest aguait ha estat molt freqüentat aquest hivern per la presència del primer corbmarí pigmeu (Phalacrocorax pigmeus) que hagi estat mai citat a la Península Ibèrica, fet que ha atret observadors de tota el país i també de l’estranger. No obstant, aquest exemplar, que encara resta a la zona abans no marxi cap als seus indrets de cria més a l’Est, continuarà essent visible, com la resta de la llacuna, des del veí observatori de les Gantes. El període de restricció comença l’1 d’abril i finalitza el 30 de juny.

A més a més, es preveu que durant el període estival es realitzin diverses actuacions d’informació ambiental per tal de sensibilitzar i conscienciar a la gent, de la riquesa i fragilitat d’aquest espai.