Els Aiguamolls de l’Empordà es queda a prop de presentar un bon estat ecològic

25è Festival de les aus al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

Cigonyes al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà / Foto: arxiu

L’ACA duu a terme diversos mostrejos en més de 30 zones humides de conques internes corresponents al Programa de Seguiment i Control 2013-18

Agència Catalana de l'Aigua
Parc Natural dels Aigüamolls de l’Empordà / Foto: arxiu

L’Agència Catalana de l’Aigua ha dut a terme recentment diversos mostrejos en zones humides corresponents al Programa de Seguiment i Control 2013-18. Concretament, s’han mostrejat 34 zones humides (en dues ocasions) i s’han analitzat 54 mostres d’invertebrats aquàtics, 27 de peixos, 28 de macròfits, i 54 determinacions de l’índex de conservació general ECELS. L’Agència, per tant, continua fent el seguiment de l’estat de les zones humides al Districte de Conca Fluvial de Catalunya  per recuperar progressivament l’estat d’aquestes zones d’elevat interès ambiental i social, per la qual cosa ha realitzat aquests mostrejos de control i seguiment per determinar-ne el seu estat actual i posteriorment establir figures o mesures de protecció i millora conjuntament amb els organismes competents en la protecció del medi ambient a Catalunya.

Els resultats mostren que el 15% de les zones humides analitzades assoleixen el bon estat ecològic i gairebé el 50% estan a prop d’assolir-lo, com és el cas dels Aiguamolls de l’Empordà. A continuació es detallen les zones humides analitzades i el resultat assolit en els mostrejos.

Nom massa d’aigua

Estat ecològic

Aiguamolls de l’Alt Empordà-Est.de Vilaüt-Bassa Rodona

Dolent

Aiguamolls de l’Alt Empordà-Estany de Palau de Baix

Deficient

Aiguamolls de l’Alt Empordà-Estany d’Aigua Clara

Proper a bo

Aiguamolls de l’Alt Empordà-Estany del Tec

Deficient

Aiguamolls de l’Alt Empordà – Aiguamolls de la Rubina nord

Proper a bo

Estanyols de Mas Margall (Estanyol Tramuntana)

Bo

Aiguamolls de l’Alt Empordà – Estany d’en Túries

Proper a bo

Aiguamolls de l’Alt Empordà-La Rogera, la Serpa i la Fonda

Proper a bo

Aiguamolls de l’Alt Empordà – La Llarga

Proper a bo

Aiguamolls de l’Alt Empordà – La Massona

Proper a bo

Aiguamolls de l’Alt Empordà-Estany del Cortalet

Proper a bo

Aiguamolls de l’Alt Empordà-Meandres del riu Fluvià

Proper a bo

Estanyols de la Vall de Sant Miquel de Campmajor-La Coromina

Deficient

Basses d’en Broc i Aiguamoixos de la Déu Vella

Bo

Basses de Can Jordà

Bo

Sorrals de Can Pomac

Deficient

Aiguamolls de l’Alt Empordà-Riu Vell

bo

Platja Castell

Deficient

Delta de Llobregat-Ca l’Arana

Proper a bo

Delta de Llobregat-Cal Tet

Proper a bo

Delta del Llobregat – La Magarola

Deficient

Delta del Llobregat-Estany de la Ricarda

Proper a bo

Delta del Llobregat-La Roberta

Proper a bo

Delta del Llobregat-El Remolar, les Filipines i la Vidala

Deficient

Delta del Llobregat-Riera de Sant Climent

Proper a bo

Delta del Llobregat-Estany de la Murtra

Dolent

Estanys de les Alberes-Estanys de Canadal

Sec

Estanys de les Alberes-Estanys de Cantallops

Sec

Estanys de les Alberes-Estanys de Gutina

Sec

Estanys de les Alberes-Estanys dels Tórlits, Cardonera i d’en Pous

Sec

Clot d’Espolla-Platja d’Espolla

Sec

Estanyols de la Vall de Sant Miquel de Campmajor-Estanyols temporanis petits

Sec

Estany de Bancells

Sec

Estanyols del Pla dels Estanyets

Sec

La gestió de les zones humides ha de permetre el compliment de diverses directives europees, com la Directiva marc de l’aigua, la Directiva Hàbitats o la Directiva d’Aus.

El Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el seu Programa de Mesures (actualment en fase d’informació pública) contemplen per al període 2016-2021 una inversió per part de l’ACA de quasi 1 milió  d’euros per actuar en zones humides i estanys.