Els Bombers de la Generalitat donen uns consells de seguretat per a llars de foc i xemeneies

Seguretat a la llar
La llar de foc necessita un manteniment periòdic, almenys un cop a l’any (segons l’ús que en fem)

Els serveis per extingir incendis de xemeneies són habituals aquests dies de baixes temperatures i fred 

Consells per llar de focs i xemeneiesEls Bombers de la Generalitat volen recordar els consells bàsics de seguretat a tenir en compte amb l’ús de les llars de foc i les xemeneies a les llars, ús que s’intensifica amb les baixes temperatures i el fred.

La neteja de la xemeneia i la seva revisió periòdica, per determinar que no hi hagi obstruccions o fuites de fum al conducte, són aspectes bàsics que cal tenir molt en compte

Aquests consells de prevenció i sensibilització formen part de la campanya de sensibilització de seguretat a la llar de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), i tenen com a objectiu reduir el risc d’incendis provocats per l’ús indegut de les xemeneies.

Els consells de prevenció i seguretat que recomanen els Bombers de la Generalitat són els següents:

Aspectes de seguretat a tenir en compte en relació al manteniment. En la construcció i el manteniment de les llars de foc s’han de seguir les indicacions del fabricant o constructor i utilitzar materials adequats. Cal fixar-se especialment en les distancies als materials combustibles.

 • La neteja: hem de poder comprovar, netejar, escurar els conductes i recuperar-ne el sutge, que podria acabar cremant o danyant els conductes, seguint les instruccions del fabricant. Almenys, cal fer-ho un cop per temporada en cas d’ús habitual de la llar de foc. Calen estris i raspalls adequats i no s’han d’utilitzar productes químics de neteja que no siguin recomanats pel fabricant.
 • La xemeneia, que no perdi fum. La xemeneia no ha de tenir cap forat. El fum és tòxic i, a més, pel forat es pot acabar calant foc sobre materials combustibles que hi hagi prop del conducte.
 • La llar sense encendre durant molt de temps. Si fa diverses temporades que no hem encès la llar de foc, l’haurem de fer revisar per personal especialitzat i determinar que no hi ha obstruccions ni fuita de fum al conducte.
 • La protecció contra incendis. Si volem augmentar la nostra seguretat, podem instal·lar un detector d’incendis i de monòxid de carboni, i disposar d’un extintor portàtil per al cas d’incendi. Cal saber com fer ús de l’extintor, en aquest cas.

Aspectes a tenir en compte en relació a la construcció:

 • L’aïllament de la xemeneia. La xemeneia ha d’estar aïllada o prou separada de materials o elements combustibles propers. Cal parar compte quan el conducte traspassa sostres, falsos sostres o teulades al costat de fusta, parquet, estructures de fusta, materials plàstics i sintètics, que es poden incendiar.
 • Els elements combustibles, a distància. Les parets, el sostre i el terra del costat de la llar de foc no han de ser ni han de contenir material combustible: paper, fusta, catifes, moqueta, o parquet, per exemple.
 • Els barrets antivent i eòlics. Els barrets de les xemeneies han de ser antivent. Els barrets eòlics (els que donen voltes amb el vent), en cas d’incendi, poden estendre les flames cap a la teulada de l’edifici.

Consells de seguretat respecte al seu funcionament:

 • El que no s’hi ha de cremar: líquids inflamables per encendre o atiar el foc; llenya o fusta humida o verda (l’ideal és que l’arbre s’hagi tallat la temporada anterior) o resinosa perquè pot produir dipòsits de sutge i quitrà a la xemeneia; fusta tractada, perquè pot desprendre productes tòxics; altres tipus de combustible no determinats pel fabricant.
 • Un foc viu sense massa llenya. El foc ha de ser viu, però sense massa llenya, perquè tingui un bon tiratge. Així evitarem la producció de productes tòxics i l’acumulació a la xemeneia de sutge i quitrà, que poden acabar incendiant-se.
 • El que no s’ha d’acostar al foc. No hem d’acostar a la llar de foc la roba perquè s’eixugui, ni joguines, ni mobles ni coixins … hem de mantenir la reserva de llenya al lloc adequat, on no pugui encendre’s (hem de seguir les indicacions del fabricant de la llar de foc).
 • Les llars de foc obertes. Cal evitar deixar encesa la llar de foc quan ens anem a dormir o sortim de casa. Si es manté encesa, hi hem de col·locar una pantalla mataguspires. No hem de deixar sola la canalla amb la llar de foc encesa.
 • La ventilació. És molt important que l’habitació o estança on hi ha la llar