Els casos positius de coronavirus a Roses baixen a 14

Mapa de casos de coronavirus per municipi de l' Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Actualització sobre els casos positius de coronavirus a Catalunya amb data d’ahir 14 d’abril, a les 20:47 hores

A l’última actualització del Registre COVID amb data d’ahir, 14 d’abril, a les 20:47 hores, s’indica, a través del mapa de sota que a Roses hi ha 14 positius de coronavirus, la qual cosa constata que en les últimes 24 hores 2 vilatans han superat aquesta malaltia vírica

La font de dades és el Registre COVID del Departament de Salut, el qual s’actualitza, com a mínim, dues vegades al dia. Aquestes dades recullen els pacients que han estat diagnosticats a partir d’una prova de laboratori (PCR) i, alhora, s’ha pogut identificar la seva zona de residència.​

Aprofundint en el mapa s’aconsegueix mostrar la divisió territorial fins a arribar en l’àmbit de municipi. No apareixen les dades de casos positius en aquells municipis inferiors a 200 habitants, per tal de garantir la privacitat de les dades.​

Exit mobile version