Els centres educatius de Roses exposen a l’Ajuntament el problemes que pateixen any rere any

El principal problema, originat per part del departament d’Educació de la Generalitat, és que els centres escolars de Roses pateixen unes ràtios d’alumnes per aula molt altes  

Un cop iniciat el curs escolar, l’Àrea d’Ensenyament de Roses va convocar als responsables del centres educatius de Primària i Secundària per conèixer les seves problemàtiques. Així, ahir, primer amb la direcció de les llars d’infants i les escoles de Primària i, tot seguit, amb la dels centres de Secundària, l’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, i la regidora d’Ensenyament, Yanna Arjona, van mantenir una reunió durant la qual van ser coneixedors “dels problemes que tenen, i que resulta que, lamentablement, venen per part del departament d’Educació de la Generalitat, ja que les ràtios d’alumnes per aula són molt altes perquè no es té en compte la casuística de Roses, i és que hem de mantenir durant tot l’any la matricula viva -oberta- per poder escolaritzar als nouvinguts en les escoles de Primària, i hem demanat a la Generalitat que s’obrin més línies per baixar les ràtios però no hem tingut resposta”, va explicar Arjona en finalitzar les reunions. Una altre problema, va assenyalar la regidora “és que manquen recursos, també per part de la Generalitat, per oferir una atenció especial per aquells nens i nenes que ho necessiten, que cada cop són més”.

El problema, segons afirma la regidora d’Ensenyament, “és que el departament d’Educació es basa, a nivell de Catalunya, en el índex de natalitat, i a Roses l’arrel del problema és que hem d’escolaritzar als nouvinguts durant tot l’any, per exemple, després d’iniciar-se el curs el dia 6 de setembre hem hagut de matricular 9 nens i nenes en Primària i 3 joves en Secundària”, va desvetllar Arjona.

L’obrir més línies per baixar les ràtios “és una reivindicació que fa l’Ajuntament cada any quan venen des de la Generalitat a fer les inspeccions i les comissions de garanties però, fins al moment, res”, va lamentar al regidora d’Ensenyament.

Un altre problemàtica que tenen, en aquest cas l’institut Illa de Rodes, és la manca d’espai, que ve reivindicant des de fa 8 anys al departament d’Educació de la Generalitat, i en aquest sentit, Yanna Arjona va dir que “em consta que hi va haver un projecte d’ampliació, que es va treballar des de l’Ajuntament i que semblava que hi havia un acord amb la Generalitat, però finalment no es va fer, crec, ho hauria de poder mirar per acabar d’assegurar, per un tema d’inundabilitat a la zona on s’havia projectat l’ampliació, llavors s’hauria de mirar si es podria ampliar en una altra zona dels terrenys de l’institut”.

Aquest va ser el primer cop que l’Àrea d’Ensenyament convocava a la direcció dels centres educatius a una reunió per conèixer les seves problemàtiques, ja que anteriorment es desplaçava als centres escolars per copsar els problemes de manera individual, “però hem preferit reunir-los a tots, perquè els problemes no són només d’un centre, tot i que cadascú pot tenir els seus propis, , ja que l’educació és molt transversal i afecta a tots per igual i, per tant, també és bo que les problemàtiques es coneguin i comparteixin entre tots els centres”, va assenyalar Arjona.

A la primera reunió, la d’Infantil i de Primària, van assistir Jordi Noguer de l’Escola Narcís Monturiol, Elisabet Ginestera de l’Escola Jaume Vicens Vives, Marta Juanola de l’Escola Montserrat Vayreda i Montse Gayolà de l’Escola Els Grecs.
A la segona, amb els centres de secundària, Esther Renart de l’institut Illa de Rodes, Sílvia Danés del Centre Escolar Empordà, van ser la que es van reunir amb l’alcalde Josep Maria Martínez i la regidora d’Ensenyament per exposa-les les seves inquietuds respecte als centres que dirigeixen. El director de l’institut Cap Norfeu, Agustí Brunyol, no va poder assistir.

El principal problema, originat per part del departament d’Educació de la Generalitat, és que els centres escolars de Roses pateixen unes ràtios d’alumnes per aula molt altes  

Un cop iniciat el curs escolar, l’Àrea d’Ensenyament de Roses va convocar als responsables del centres educatius de Primària i Secundària per conèixer les seves problemàtiques. Així, ahir, primer amb la direcció de les llars d’infants i les escoles de Primària i, tot seguit, amb la dels centres de Secundària, l’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, i la regidora d’Ensenyament, Yanna Arjona, van mantenir una reunió per conèixer “els problemes que tenen, i que resulta que lamentablement venen per part del departament d’Educació de la Generalitat, ja que les ràtios d’alumnes per aula són molt altes perquè no es té en compte la casuística de Roses, i és que hem de mantenir durant tot l’any la matriculació oberta per poder escolaritzar als nouvinguts en les escoles de Primària, i hem demanat a la Generalitat que s’obrin més línies per baixar les ràtios però no hem tingut resposta”, va explicar Arjona en finalitzar les reunions. Una altre problema, va assenyalar la regidora “és que manquen recursos, també per part de la Generalitat, per oferir una atenció especial per a nens i nenes que ho necessiten, que cada cop són més”.

El problema, segons afirma la regidora d’Ensenyament, “és que el departament d’Educació es basa, a nivell de Catalunya, en el índex de natalitat, i a Roses l’arrel del problema és que hem d’escolaritzar als nouvinguts durant tot l’any, per exemple, després d’iniciar-se el curs el dia 6 de setembre hem hagut de matricular 9 nens i nenes en Primària i 3 joves en Secundària”, va desvetllar Arjona.

L’obrir més línies per baixar les ràtios “és una reivindicació que fa l’Ajuntament cada any quan venen des de la Generalitat a fer les inspeccions i les comissions de garanties, però fins al moment, res”, va lamentar al regidora d’Ensenyament.

Un altre problemàtica que tenen en aquest cas els instituts, com l’Illa de Rodes, és la manca d’espai, que ve reinvindicant des de fa 8 anys al departament d’Educació de la Generalitat, i en aquest sentit, Yanna Arjona va dir que “em consta que hi va haver un projecte d’ampliació, que es va treballar des de l’Ajuntament i que semblava que hi havia un acord amb la Generalitat, però finalment no es va fer, crec, ho hauria de poder acabar d’assegurar, per un tema d’inundabilitat a la zona on s’havia projectat l’ampliació, llavors s’hauria de mirar si es podria ampliar en una altra zona dels terrenys de l’institut”.

Aquest va ser el primer cop que l’Àrea d’Ensenyament convocava a la direcció dels centres educatius a una reunió per conèixer les seves problemàtiques, ja que anteriorment es desplaçava als centres escolars per copsar els problemes de manera individual, “però hem preferit reunir-los a tots, perquè els problemes no són només d’un centre, tot i que cadascú pot tenir els seus propis, , ja que l’educació és molt transversal i afecta a tots per igual i, per tant, també que es coneguin i comparteixin entre tots els centres”, va assenyalar Arjona.

A la primera reunió, la d’Infantil i de Primària, van assistir Jordi Noguer de l’Escola Narcís Monturiol, Elisabet Ginestera de l’Escola Jaume Vicens Vives, Marta Juanola de l’Escola Montserrat Vayreda i Montse Gayolà de l’Escola Els Grecs.
A la segona, dels centres de secundària, Esther Renart de l’institut Illa de Rodes, Sílvia Danés del Centre Escolar Empordà, van ser la que es van reunir amb l’alcalde Josep Maria Martínez i la regidora d’Ensenyament, ja que el director de l’institut Cap Norfeu, Agustí Brunyol, no va poder assistir.

Exit mobile version