Els destinataris del 70% de les ajudes dels Serveis Socials de Roses són nascuts a l’estat espanyol

El regidor de Benestar Social de Roses, Marc Danés, va oferir una xerrada-col·loqui per explicar les politiques socials que està duent a terme l’Ajuntament a la Vila rosinca

Cales Pàramo i Marc Danés en un moment de la xerrada-col·loqui
Cales Pàramo i Marc Danés en un moment de la xerrada-col·loqui

Marc Danés va començar la seva ponència per explicar quines són les actuacions i línies d’ajuts que presta actualment l’administració local dient que “volem desmitificar que Serveis Socials és sinònim de beneficència” al vestíbul del Teatre Municipal de Roses Una xerrada-col·loqui que va inaugurar l’alcalde Carles Pàramo, assenyalant que “volem posar en coneixement què és el que es fa l’Ajuntament de tots plegats en qüestió de Serveis Socials i que ningú es pensi que la població està desassistida”.

Una de les creences més arrelades a la societat rosinca, i a la societat en general, és que els nouvinguts de fora del país són els principals beneficiaris de les ajudes que surten del departament de Benestar Social. Un mite que el regidor de Serveis Socials de Roses va voler desmuntar  a l’afirmar amb l’ajuda d’un gràfic amb dades que “el 70% dels destinataris de les ajudes dels Serveis Socials de Roses són nascuts a l’estat espanyol, dels quals un 30% són de Roses o de la comarca de l’Alt Empordà. Només un 26% dels beneficiaris són d’origen marroquí. És a dir, que és fals que els de fora siguin els més afavorits per aquestes ajudes”.  

Danés, també va oferir les dades més significatives sobre el funcionament i millores dels serveis impulsats des de l’àrea de Benestar Social. Va assenyalar que a Roses hi ha 2 zones, la zona est i la zona oest, on en cadascuna d’elles actúa l’EBASP , Equip Bàsic d’Atenció Social Primària, composat cadascú d’aquests equips per una treballadora i una educadora social. A banda d’aquests EBASP també hi ha una altra educadora social, la qual  s’encarrega tot allò que fa referència a situacions de risc de menors i adolescents.

L’Ajuntament de Roses també ha posat en marxa enguany el PIF, Projecte d’Intervenció Familiar, en aquells casos que requereixen una atenció especial. I que al 2011 es va crear el Servei d’Acollida a la població nouvinguda amb l’objectiu d’atendre de manera ràpida a les persones que s’adreçen als Serveis Socials  en quant a la seva integració social i els informes d’arrelament que s’adreçen als Serveis Socials

Actualment la càrrega de més feina del departament de Benestar Social ve donada des de l’entrada en vigor de la Llei de la Depèndencia amb la qual hi ha una Treballadora Social encarregada de tot allò relacionat amb aquesta llei.

Des del 2010 l’Ajuntament de Roses ofereix el Servei d’Atenció a les Dones. Un servei que es fonamenta en 3 pilars: Informació, atenció psicològica i atenció jurídica. Ha signat convenis amb FADIR per al transport de persones discapacitades, amb SARFA per obtenir tarifes especials per al majors de 65 anys i amb la Fundació Pi i Sunyer per a places de residència amb un cost de 18.000 €.

213.000 euros en subvencions destinades a Serveis Socials

xerrada_serveis_socials1El comparatiu de les subvencions a les entitats de serveis socials de Roses dóna un total de 103.000 euros per aquest 2013, el que suposa un 46% més que al 2011. I les subvencions destinades a Prestacions d’Urgència Social; SARFA; Urgència Social, Habitatge i Mediació; Àpats a domicili per a la gent gran suposa un augment del pressupost del 87% respecte a l’any passat, amb una partida de 111.000 euros.

I en quant a la Teleassistència domiciliària s’ha passat de 30 usuaris a l’abril de 2012 a 140 gairebé una any després.

Altres dels serveis que s’ofereix des de l’Ajuntament està el Servei d’Atenció, Prevenció i Tractacment de les drogodependències a través de xerrades a les escoles i instituts.

Tot seguit d’acabada la ponència del regidor de Benestar Social es va donar un torn de paraula als assistents, dels qual cal destacar les felicitacions que va voler transmetre el president de FADIR i delegat territorial d’ACRA, Agència Catalana de Recursos Asistencials, Manel Pons, “per la tasca que porta terme Roses en Serveis Socials. Felicito a l’Ajuntament perquè, ho dic amb coneixement de causa, pocs municipis  detinen tant de recursos com ho fa Roses”.

L’Ajuntament té previst l’edició d’un fulletó per fer arribar a tota la societat rosinca la tasca que duu a terme des de el departament de Serveis Socials.