Els embassaments de les conques internes se situen a principis d’agost al 92% de la seva capacitat, 20 punts més que l’any passat

Embassament de Darnius Boadella
Embassament de Darnius Boadella / Foto: arxiu

Des de que va començar l’estiu (21 de juny) fins a la data s’han reduit les reserves en 4 punts (30 hm3), degut a l’increment de les demandes estacionals d’abastament i reg

Embassament de Boadella
L’embassament de Boadella diumenge passat

Els embassaments de les conques internes catalanes estan avui al 92% de la seva capacitat (639 hm3), 21 punts més que fa un any (71% i 492 hm3 emmagatzemats), segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. Des de que va començar l’estiu (21 de juny) fins a la data s’han reduit les reserves en 4 punts (30 hm3), degut a l’increment de les demandes estacionals d’abastament i reg.

El sistema Ter Llobregat se situa al 94% de la seva capacitat (574 hm3), un punt per sota que fa un mes, quan emmagatzemava 580 hm3 (95%).  D’altra banda, l’embassament de Boadella (Alt Empordà), a la conca de la Muga, se situa al 76% de la seva capacitat (47 hm3), tretze punts per sota que a principis de juny, mentre que els pantans de Foix, Siurana i Riudecanyes se situen al 94, 98 i 57%, respectivament.

Amb aquest volum de reserves es garanteixen totes les demandes ordinàries per a un període aproximat de 15-16 mesos. Tot i això, cal continuar amb ús eficient de l’aigua i seguint amb l’estalvi assolit fins a la data.

Funció dels embassaments

Els embassaments, a més d’emmagatzemar les reserves d’aigua destinades a satisfer les demandes ordinàries, tenen la funció de gestionar i assumir de manera eficient el volum generat davant d’una eventual avinguda. En aquest sentit, els tècnics de l’Agència Catalana controlen en tot moment la variació de reserves, els cabals d’entrada als embassaments i adopten les mesures oportunes sobre cabals desembassats per minimitzar riscos aigües avall dels embassaments, fent compatible aquesta gestió amb una òptima disponibilitat de recurs.