Els EROS tramitats a Catalunya el 2012 gairebé dupliquen els del 2011

Treballadors afectats per un ERO

L’any 2012 es van tramitar 5.852 Expedients de Regulació d’Ocupació a Catalunya que van afectar a 70.457 treballadors 

Treballadors afectats per un ERO
Treballadors afectats per un ERO manifestant-se

Durant l’any 2012 a Catalunya es van tramitar un total de 5.852 Expedients de Regulació d’Ocupació (autoritzats i amb comunicació de decisió final empresarial) que van afectar a 70.457 treballadors. Del total d’expedients tramitats, el 89% van ser temporals i només l’11% van ser de rescissió.

El número d’expedients tramitats va créixer un 87% respecte l’any 2011 i un 64% respecte l’any 2009. També va pujar el número de treballadors afectats per un expedient de regulació d’ocupació respecte al 2011, en un 48%, però en canvi va baixar un 46% respecte al 2009.

 El secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, Ramon Bonastre, ha explicat que s’observa un clar augment del número d’expedients de regulació d’ocupació, però alhora hi ha una clara tendència de l’ús dels expedients temporals en detriment dels d’extinció per part de les empreses, i s’observa també una tendència a l’augment dels treballadors afectats però força lluny de les xifres del 2009”.

Amb l’entrada en vigor, el 12 de febrer de 2012 de la reforma laboral (Reial Decret 3/12, de 10 de febrer, “de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball”, posteriorment substituït per la Llei 3/12, de 6 de juliol) es va eliminar l’autorització administrativa, excepte per als expedients per causa de força major. Amb la nova normativa l’empresa comunica a l’autoritat laboral l’inici de l’expedient i del període de consultes i finalitzat aquest període de consultes comunica a l’autoritat laboral la seva decisió final.
Davant d’aquest canvi legislatiu, el secretari d’Ocupació i Relacions Laborals ha assegurat que el departament, com autoritat laboral, segueix oferint-se com a mediador entre les empreses i els treballadors en els expedients de regulació d’ocupació i ha lamentat que “a vegades es presenten alguns expedients com a fet consumat, no tens marge de maniobra, no tens autorització administrativa prèvia perquè no la pots exercir, però la responsabilitat política la segueixes tenint”.

NÚMERO EXPEDIENTS TRAMITATS CATALUNYA 2009 – 2012

2009

2010

2011

2012

Rescissió

598

410

465 (15%)

652 (11%)

Temporals

2.967

2.542

2.663 (85%)

5.200 (89%)

TOTAL

3.565

2.952

3.128 (100%)

  5.852 (100%)

 Font: Departament d’Empresa i Ocupació

NÚMERO TREBALLADORS AFECTATS A CATALUNYA 2009 – 2012

(Expedients de Regulació d’Ocupació tramitats)

 

2009

2010

2011

2012

Rescissió

14.413

9.941

8.035 (17%)

10.729 (15%)

Temporals

116.937

48.320

39.471 (83%)

59.728 (85%)

TOTAL

131.350

58.261

47.506 (100%)

70.457 (100%)

 Font: Departament d’Empresa i Ocupació

Pel que fa als sectors, del total d’expedients tramitats, el 52% pertanyen als Serveis; el 32% a la Indústria; el 15% a la Construcció i l’1% a l’Agricultura. En canvi, els treballadors més afectats pels ERO pertanyen al sector de la Indústria (52,5%); seguits pels Serveis (36%); la Construcció (11%); i l’Agricultura (0,5%).

NÚMERO EXPEDIENTS TRAMITATS A CATALUNYA PER SECTORS

 

2009

2010

2011

2012

Agricultura

13

206

54 (2%)

81 (1%)

Indústria

2.160

1.152

1.086 (35%)

1.856 (32%)

Construcció

323

488

619 (19%)

890 (15%)

Serveis

1.069

1.106

1.369 (44%)

3.025 (52%)

TOTAL

3.565

2.952

   3.128 (100%)

5.852 (100%)

 Font: Departament d’Empresa i Ocupació

NÚMERO TREBALLADORS AFECTATS A CATALUNYA PER SECTORS

 

2009

2010

2011

2012

Agricultura

80

780

226 (0,5%)

340 (0,5%)

Indústria

110.876

38.767

22.774 (48%)

37.120 (52,5%)

Construcció

3.752

4.929

6.393 (13,5%)

7.749 (11%)

Serveis

16.642

13.785

18.113 (38%)

25.248 (36%)

TOTAL

131.350

58.261

     47.506 (100%)

70.457 (100%)

 Font: Departament d’Empresa i Ocupació

 El gruix dels Expedients de Regulació d’Ocupació i de persones treballadores afectades es concentren a la demarcació de Barcelona. En aquesta demarcació es van tramitar el 74% del total d’expedients i van afectar al 80% dels treballadors. A Tarragona es van tramitar l’11% del total d’expedients amb el 7% dels treballadors afectats; en el cas de Girona es van tramitar un 10% dels ERO que van afectar al 9% dels treballadors; i Lleida amb un 5% del total d’expedients autoritzats i amb un 4% de treballadors afectats.

 NÚMERO EXPEDIENTS TRAMITATS PER DEMARCACIONS

2009

2010

2011

2012

Barcelona

2.931

2.243

2.218 (71%)

4.301 (74%)

Girona

237

323

317 (10%)

585 (10%)

Lleida

83

103

161 (5%)

304 (5%)

Tarragona

314

283

432 (14%)

662 (11%)

TOTAL

3.565

2.952

    3.128 (100%)

5.852 (100%)

 Font: Departament d’Empresa i Ocupació

 NÚMERO TREBALLADORS AFECTATS PER DEMARCACIONS

 

2009

2010

2011

2012

Barcelona

111.303

49.656

37.189 (78%)

56.863 (80%)

Girona

6.465

3.356

4.774 (10%)

5.999 (9%)

Lleida

1.683

1.692

1.593 (4%)

2.656 (4%)

Tarragona

11.899

3.557

3.950 (8%)

4.939 (7%)

TOTAL

131.350

58.261

   47.506 (100%)

 70.457 (100%)

 Font: Departament d’Empresa i Ocupació