Els funcionaris de l’Ajuntament de Roses aprenen el funcionament de la nova Guia d’Estil

Guia d'Estil

Divendres l’Oficina de Català de Roses va presentar la Guia d’Estil davant 38 treballadors del consistori 

Guia d'EstilA l’Oficina de Català de Roses, han estat treballant, aquests darrers mesos, en la preparació de la Guia d’estil per a l’Ajuntament de Roses, una eina que té la finalitat de millorar la competència lingüística del personal de l’administració local, així com la qualitat lingüística dels textos que produeixen.

Així mateix, la Guia d’Estil és un material per dotar al consistori d’una eina de consulta que permeti homogeneïtzar els documents pel que fa a convencions gràfiques, criteris lingüístics i usos administratius per a la millora dels textos que es generen (impresos o digitals).

Als assistents a aquesta sessió de presentació, portades a terme a la sala de formació de l’Àrea de Recursos Humans, se’ls va explicar com funciona la Guia i quins criteris s’hi treballen, a més de lliurar-les uns exercicis a fi que els resolguin amb l’ajuda d’aquest nou material i d’altres recursos lingüístics de la xarxa, que també se’ls ha mostrat.
En una propera sessió pràctica prevista per al 4 de desembre, es comentaran i corregiran aquests exercicis i es resoldran dubtes.

Un segon grup de treballadors de l’Ajuntament assistiran a una altra sessió de presentació d’aquesta Guia, amb la corresponent sessió pràctica, els dies 28 de novembre i 12 de desembre.

El personal de l’Ajuntament pot trobar la Guia d’Estil a la seva Intranet.