Roses Cultura

Els jutjats de pau fan poble i ajuden a la cohesió social

Esther Bonaterra
Esther Bonaterra, regidora d'ERC a l'Ajuntament de Roses

El ple municipal d’aquest mes de maig va aprovar una moció de suport als jutges i jutgesses de pau presentada per Junts per Roses a la qual des d’ERC Roses hi vam donar suport conjuntament amb Gent del Poble.

Defensem mantenir aquesta figura tan important al nostre país i que un projecte de llei del Govern espanyol preveu suprimir.

Actualment, 898 dels 947 municipis del país tenen Jutge de Pau i constitueixen l’estructura judicial més àmplia de Catalunya amb atribucions que van des d’ocupar-se de moltes de les comunicacions judicials, portar el registre civil i fer de mediadors per evitar que alguns casos arribin a judici.

Com a ex jutgessa de pau a Roses, us puc parlar des de la meva experiència personal.

Els Jutjats de Pau són el primer graó de l’aparell judicial i existeixen en tots els municipis en què no hi ha Jutjats de Primera Instància i Instrucció.

La justícia de pau és el primer nivell de contacte dels ciutadans amb l’Administració de Justícia i ofereix un servei públic proper, democràtic i gratuït, a part de donar una resposta ràpida a les necessitats de la població i resoldre de manera àgil i neutral els possibles conflictes, mitjançant actes de conciliació i mediació.

Així doncs, els jutges i jutgesses de pau afavoreixen la cohesió social, són una institució pròxima i present.

El jutge o la jutgessa de pau són, per tant, una eina de país que representa una baula clau per millorar la convivència ciutadana i alleugerir la càrrega que tenen els tribunals catalans. Un servei de proximitat que en municipis petits, difícilment es podrà substituir per funcionariat.

I és que l’administració de Justícia ha de ser capaç d’oferir eines eficaces, eficients i properes per solucionar un tipus de conflictes entre veïns i els Jutges de Pau són una figura molt vàlida per complir aquesta funció.

Estic segura que moltes de les persones que esteu llegint aquest article, alguna vegada heu anat al Jutjat de Pau de Roses a demanar algun certificat de naixement, una fe de vida, potser haureu estat citats per declarar sobre un accident, o per notificar-vos qualsevol resolució d’un judici que teniu en un altre jutjat o potser, fins i tot, us hi haureu casat.

Per aquests motius, des del grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Roses, no solament defensem la continuïtat dels Jutjats de Pau als nostres municipis, sinó que a més pensem que s’ha de reforçar la tasca dels jutges i jutgesses i fer difusió de les seves funcions; creant xarxes de coneixement amb altres àmbits jurídics de gestió i resolució de conflictes i reconeixent la seva contribució a la justícia restauradora.

Esther Bonaterra
Regidora d‘Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania a l’Ajuntament de Roses