Els Mossos d’Esquadra investiguen sis denúncies relacionades en l’àmbit del “Gossip” i els “Informers”

Davant d’un contingut ofensiu publicat en aquestes aplicacions, els Mossos recomanen posar-se en contacte amb l’administrador per tal que n’elimini el contingut

informerFins a dia d’avui, els Mossos d’Esquadra han rebut 6 denúncies, pràcticament totes sobre injúries, relacionades amb les aplicacions Gossip i Informers. Aquestes denúncies afecten a 12 persones ja que, un dels casos, es tracta d’una denúncia formulada pel director d’un centre escolar en la qual hi ha 7 menors afectats.

La majoria de delictes relacionats amb aquesta temàtica són faltes penals d’injúries i, si són molt greus, passaran a ser un delicte d’injúries. Tot i així, es té la constatació que, tot i poder ser ofensiu, la majoria del contingut que es difon a través d’aquestes dues aplicacions no és constitutiu de delicte. És per això que els Mossos recomanen que, abans de formular una denúncia, la persona afectada es posi en contacte amb l’administrador que presta els serveis per posar aquest fet en el seu coneixement i, d’aquesta forma, que n’elimini el contingut de la xarxa. En cas de trobar-se davant d’unes injúries o calúmnies greus, els Mossos insten a les víctimes a què s’adrecin a una comissaria per tal de formular la denúncia corresponent.

A més a més, des dels Mossos d’Esquadra s’apel·la a la responsabilitat social de tots els usuaris per tal que es faci un bon ús d’aquests serveis tenint en compte que, la informació publicada a internet, arriba a molta gent i es difon a una velocitat molt elevada. També es recomana que pares, mares i tutors tinguin coneixement