Els partits polítics de Castelló d’Empúries renuncien a l’aportació econòmica de grup fins a finals de 2020

Ajuntament de Castelló d’Empúries
Sala de plens de l'Ajuntament de Castelló d’Empúries

L’objectiu és destinar l’aportació econòmica de cada grup polític a fer front a l’impacte social i econòmic provocat per la COVID-19

Els grups  polítics de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, ERC, CUP, SOMEC, PSC, Cs, Jxcat i UP, renuncien a l’aportació econòmica que reben cada mes de la Corporació per al grup municipal i  fins a finals de 2020.

Les dotacions econòmiques per als grups municipals, que corresponen a les assignacions d’un import fix al mes per grup polític de 150€ i 30€ per regidor,  sumen un total de 12. 480€ que es destinaran  a les partides pressupostàries que necessitaran més recursos per  a fer front a la crisi sorgida de la pandèmia provocada per la COVID-19. Aquestes aportacions corresponen als mesos de maig i fins a desembre d’aquest any.