Els patis de les escoles Els Grecs i Montserrat Vayreda s’obren per a joves de 12 a 18 anys

Patis escolars oberts

L’objectiu és que infants i joves utilitzin els patis escolars del municipi fora de l’horari lectiu com a espai de trobada, convivència o desenvcolupar alguna activat lúdic-esportiva

A partir de demà, 17 de gener, i fins al 15 de maig, l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses organitza una nova edició de l’activitat “Patis Oberts”, que enguany compta amb l’obertura de dos espais de les escoles Els Grecs i Montserrat Vayreda.

Les activitats tindran lloc dimecres i divendres de 17 a 19 h i dissabte de 16 a 19 h a l’Escola Els Grecs, mentre que a l’Escola Montserrat Vayreda l’horari serà divendres de 17 a 19 h i dissabtes  de 16 a 19 h.

Aquest projecte s’emmarca dins el Pla Educatiu d’Entorn de Roses i té per objectiu que infants i joves d’entre 12 i 18 anys, utilitzin els patis escolars del municipi fora de l’horari lectiu com a espai de trobada, convivència i relació, per jugar i fer esport, contribuint a la millora de les seves habilitats personals i socials. La iniciativa permet a més optimitzar l’ús del centre escolar, potenciant-ne la vessant social i educativa, en un espai segur i pròxim al jove.

Per participar no cal inscripció prèvia, ja que l’accés als patis és lliure dins l’horari establert, sempre i quan es respectin les normes de relació i convivència. El servei està gestionat per un monitor o director de lleure a cada pati, encarregats de l’obertura i tancament dels espais, de la correcta relació entre els usuaris participants, del bon ús del material, de fomentar activitats esportives i de lleure, a més de potenciar el civisme.

L’experiència d’edicions anteriors demostra que obrir els patis possibilita als joves l’accés a l’espai d’ús públic durant el seu temps lliure, permetent als monitors corresponents portar a terme intervencions de tipus preventiu i educatiu i a fomentar valors relacionats amb l’ús cívic de l’espai i les correctes relacions entre els participants i amb l’entorn.