Els polítics de Roses, de moment, treballaran però no cobraran

Ajuntament de Roses
Ple extraordinari del cartipàs municipal de l'Ajuntament de Roses

El ple extraordinari sobre el cartipàs municipal Roses no aprova ni les dedicacions ni les retribucions del seus polítics

Ajuntament de Roses
Ple extraordinari del cartipàs municipal de l’Ajuntament de Roses

El ple de caràcter extraordinarique es va celebrar ahir a l’Ajuntament de Roses, amb un equip de govern en minoria integrat per CiU i Gent del Poble, havia de donar comptes del nou cartipàs municipal, i aprovar la creació i composició de les comissions informatives la periodicitat de les sessions plenàries, que es faran, aquestes darreres, com fins ara, un cop al mes.
Aquí va haver unanimitat.

Però on no va haver entesa va ser en el punt en el que s’havia d’aprovar el règim de dedicacions i retribucions dels membres de la corporació.

Unes dedicacions i retribucions que establien que Montse Mindan (CiU) tindria dedicació exclusiva a raó de 3.470,64 euros bruts en 14 mensualitats. Exclusivitat que també agafarien el socis de govern (Gent del Poble), Francesc Giner i Fèlix Llorens, amb una nòmina de 2.812,40 bruts en 14 mensualitats, a l’igual que Marc Danès amb el mateix sou.
Juan M. Fernández, Ferdy, tindria una dedicació parcial del 90 % amb un retribució de 2.530,98 €. I Carles Pàramo i Anna Jorquera només cobrarien per assistències.

I les dedicacions van ser on l’oposició es va mostrar disconforme per tal de no aprovar aquest punt, per la qual cosa, de moment els polítics de Roses treballaren, però, de moment no cobraran.
El portaveu d’ERC, Joan Plana, va argumentar el seu vot en contra a l’assenyalar que “hi ha quatre dedicacions exclusives, una de parcial i dos regidors que cobraran per assistències, però tots tindran un sou equivalent o pròxim a la dedicació exclusiva”, i per tant va apuntar “cal que tots els regidors del govern tinguin dedicació completa a i tinguin el valor de dir-ho, i defensar-ho obertament davant dels ciutadans”.

En el mateix sentit es va expressar la portaveu del PSC, Olga Simarro, “votarem en contra perquè no veiem clar que les retribucions siguin pràcticament les mateixes per a uns senyors regidors que tenen dedicació exclusiva com per altres que cobraran per assistències”.

El portaveu del PP, Manel Escobar, antic soci de govern de CiU, va afirmar que “som conscients que es cobra no tans sols per la feina que es fa com a regidor sinó també per la responsabilitat que això comporta, per això no votarem en contra, però tampoc a favor”.

I per últim, després que el portaveu de Ciutadans, Jose Manuel Álvarez, allunyant-se del discurs dels seus companys de corporació, va dir que el seu partit està a favor de limitar el mandat a 8 anys i que per això votaria en contra, Josep Antoni Valdera, portaveu d’Unió, en la línia d’ERC i PSC, va manifestar que “si un regidor amb dedicació exclusiva cobra aproximadament 39.000 euros anuals i un amb dedicació parcial del 90 % uns 35.000 euros, nosaltres no veiem el perquè tenen uns sous aproximats”, sense que en cap moment anunciés la seva intenció de vot.

Així, el punt sobre les dedicacions i retribucions dels regidors no es va aprovar per 7 vots a favor, 2 abstencions i 8 en contra.

Una no aprovació del punt que l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, després d’insistir durant el ple que una diferència “d’uns 10.000 euros anuals entre els que tindrien dedicació exclusiva i els que no, no és una diferència petita”, va reconèixer que “no ho esperàvem, perquè mai s’havia qüestionat les dedicacions per assistència en aquest Ajuntament, i em sap greu perquè tot i que algun grup m’havia manifestat la seva intenció de vot, altres han esperat al moment del ple per dir-ho, i això no és pactar, no és voluntat de fer oposició constructiva, perquè si s’haguessin explicat abans haguéssim poder haver arribat a un acord”, remarcant “que mai ha hagut voluntat d’emmascarar absolutament res i que si tots han reconegut que les retribucions són justes i no són excessives, ens mereixíem un abstenció més”, com així li va dir un grup que faria i que, finalment, va votar en contra.

Si hagués hagut un vot d’abstenció més el punt s’hauria aprovat, perquè per desencallar-ho a l’haver empat de vots a favor i en contra, l’alcaldessa hauria fet us del seu vot de qualitat.

Durant el ple es va donar a conèixer les delegacions de l’alcaldia, els tinents d’alcalde i les Àrees que ocuparan el regidors de l’equip de govern, quedant de la següent manera:

  • Montse Mindan: Alcaldessa i la regidoria de Seguretat Ciutadana
  • Carles Pàramo: 1er Tinent d’Alcalde i la regidoria d’Urbanisme
  • Francesc Giner: 2on Tinent d’Alcalde i les regidories de Cultura i Festes
  • Juan M. Fernández: 3er Tinent d’Alcalde i les regidories d’Infraestructures i Serveis Públics; i Esports
  • Fèlix Llorens: Regidories de Promoció Econòmica i Turisme
  • Marc Danès: Regidories de Economia i Hisenda i Benestar Social
  • Anna Jorquera: Regidories d’Ensenyament i Joventut