Els propers dies 6, 8 i 20 de desembre els comerços catalans poden obrir, d’acord amb la Llei d’horaris comercials

Debat sobre drets i deures de consumidors i comerciants

Els dies 6, 8 i 20 de desembre formen part dels vuit diumenges i festius amb permís d’obertura al públic dels comerços catalans, i per a l’any 2016, s’estableix el 3 i 10 de gener com a festius autoritzats

Llei d'horaris comercialsTal i com estableix la Llei d’horaris comercials, en relació al calendari comercial de diumenges i festius d’obertura autoritzada 2014-2015, i d’acord l’Ordre EMO/36/2014, de 25 de febrer, el proper diumenge 6, dimarts 8 i diumenge 20 de desembre els comerços catalans poden obrir al públic.

El Departament d’Empresa i Ocupació estableix un total de vuit festius anuals, dels quals els ajuntaments poden substituir-ne fins a dues dates. D’acord també amb la Llei d’horaris comercials, s’afegeix dos dies més al calendari comercial, que els municipis han de fixar en funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants.

Per a l’any 2016, s’estableix el 3 i 10 de gener com a festius autoritzats tal i com també indica l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i 2017.