Els regidors no adscrits també tenen dret a fer les valoracions del ple per Empordà TV

Paqui Guijarro

Paqui GuijarroLa tasca d’un mitjà de comunicació és emetre informació veraç, objectiva i imparcial de la realitat.
Per poder dur a terme aquesta tasca amb garanties és necessari que l’accés als mitjans de comunicació sigui el màxim flexible possible, i més quan aquest mitjà rep fons públics.
En aquest sentit, és inimaginable que una televisió local com Empordà TV no permeti que un dels regidors expressi la seva valoració sobre un tema d’interès públic succeït en seu institucional (com és el Ple de l’Ajuntament).
Malgrat no estar inscrit en un grup polític concret, els regidors no adscrits mantenen totes les prerrogatives individuals com a regidors i continuen essent representants públics de ple dret.
El nostre ordenament jurídic així ho marca perquè seria molt greu que, en un consistori, existís sense regidors de primera i regidors de segona, segons la seva adscripció política.
Demano, doncs, que Empordà Televisió ens permeti dur a terme les valoracions polítiques que creiem pertinents com a regidors i representants dels ciutadans i ciutadanes de Roses.
Ens empara l’article 20 de la Constitució, que reconeix els drets d’informació; les lleis orgàniques que el desenvolupen, així com també la Llei de Bases de Règim Local, que fixa la nostra condició de representants públics a tots els efectes.

Els ciutadans mereixen ser informats, i els representants públics tenim el dret, però sobretot el deure, de parlar, de debatre, d’informar.
Només demanem que ens deixin exercir la nostra tasca.

Paqui Guijarro

Regidora no Adscrita a l’Ajuntament de Roses