Els rosincs tenen a les seves mans que Roses sigui una Vila mediambientalment sostenible

PAES

Tots els Consells Sectorials de Participació Ciutadana van ser a la presentació del PAES

Roses vol fer partícip a la ciutadania del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible per a la reducció fins a un 20% de les emissions de CO2

PAES
Un moment de la presentació del PAES al vestíbul del teatre de Roses

Roses és un dels 6.191 pobles de tota Europa que va assumir el compromís voluntari de millorar l’eficiència energètica i utilitzar fonts d’energia renovable als seus territoris. Un compromís amb la finalitat de reduir en un 20 % les emissions de CO2 l’any 2020.

I ahir, l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, tècnics de l’Ajuntament i l’empresa i l’enginyer Miquel Àngel Rubio, de l’empresa Lavola van presentar, ahir al vespre al vestíbul del Teatre Municipal, el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, PAES, als diferents Consells Sectorials de Participació Ciutadana, òrgans de Turisme i Territori, de Cultura i Festes, d’Esports i de la Gent Gran constituïts per l’Ajuntament.

Una presentació que va tenir com a objectiu fer partícip a tota la ciutadania mitjançant aquests Consells per assolir l’objectiu de reduir fins al 20% les emissions de CO2

En el decurs de la presentació, els responsables municipals van informar entorn a les mesures i estratègies marcades per assolir la reducció d’un mínim del 20% de les emissions de CO2 per a l’any 2020, principal objectiu que persegueix el PAES, actuant tant en els sectors serveis, domèstic, del transport i del tractament de residus, així com en els diferents equipaments i serveis a càrrec del propi ajuntament.

I es va fer davant dels diferents Consells de Participació Ciutadana perquè la implicació del PAES “és transversal, és a dir, que engloba tots els sectors, com Turisme, Territori, Festes, Esports, Cultura i Promoció Econòmica per a que ells col·laborin”, va afirmar Montse Mindan.

Tot i que la responsabilitat en aquest compromís representa només entre un 2 i un 5% del que ha de fer l’administració, l’Ajuntament de Roses és el que ha d’assumir la major despesa per portar a terme el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, ja que “per exemple, en el canvi l’il·luminaria s’han de posar bombetes que siguin LED, de baix consum i que compleixin la normativa. I cada vegada que l’Ajuntament porta a terme una actuació d’aquests tipus ha de tenir en compte que sigui sostenible mediambientalment”.

Una altra manera de com pot incidir l’Ajuntament a rebaixar les emissions de CO2 “és en el moment de canviar el parc d’automòbils de l’Ajuntament adquirint vehicles híbrids o elèctrics”, va afirmar el regidor de Medi Ambient, Carles López, remarcant que el consistori rosinc, tot i tenir poca incidència directa en la rebaixa de les emissions diòxid de carboni, si que pot influir indirectament “ajudant als vilatans, per exemple, amb una bonificació de l’impost de tracció mecànica a aquells que es comprin un cotxe elèctric o híbrid”.

En canvi, seran els rosincs els que, majoritàriament han d’implicar-se per a que Roses sigui una Vila sostenible i aconseguir reduir les emissions de CO2, i la manera de fer-ho és, per exemple, “a l’hora de comprar un electrodomèstic nou es compri un de les A, que vol dir que és de màxima eficiència energètica amb el mínim consum”, va assenyalar l’alcaldessa.

L’enginyer i director de l’Àrea de Canvi Climàtic, Miquel Àngel Izquierdo, va explicar als representants dels diferents Consell Sectorials de Participació Ciutadana l’evolució del PAES a Roses marcat en una iniciativa europea, quin impacte genera a Roses i quin és l’esforç que ha de fer el conjunt de la Vila fins l’any 2020 per reduir les emissions de CO2, és a dir, “que a nivell global és com la resta dels municipis, cada ciutadà ha de reduir un 20% les seves emissions, però en el cas de Roses no sols farà un 20 sinó que es proposa anar més enllà i arribar al voltant d’un 30% en la reducció de les emissions de CO2.”
Rubio va destacar que “una gran part d’aquest objectiu marcat al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible ho aconseguirà la ciutadania i els empresaris perquè moltes accions són del dia a dia, que porten a terme els ciutadans i les empreses”.

Primeres propostes ciutadanes

PAES
Tots els Consells Sectorials de Participació Ciutadana van ser a la presentació del PAES

En el moment actual, el consistori ha marcat un seguit d’accions específiques a desenvolupar en els diferents àmbits, que seran adoptats progressivament fins a l’any 2020. Igualment, abans de l’aprovació definitiva per part del ple municipal, l’Ajuntament inicia una campanya informativa de sensibilització entre la ciutadania, amb diferents accions com la jornada desenvolupada ahir, la publicació a través de la web municipal www.roses.cat (secció Medi Ambient) de tota la informació relacionada amb el Pla, o la posada a disposició del públic d’una bústia electrònica paes@roses.cat, des d’on es canalitzaran totes les opinions i aportacions ciutadanes entorn al projecte.

Fruit del debat generat durant la sessió participativa d’ahir, l’Ajuntament va poder recollir les primeres propostes ciutadanes entorn a mesures a adoptar per a la reducció de les emissions, com ara la bona acollida de les accions per potenciar l’ús de la bicicleta ampliant la distribució d’aparca-bicicletes en punts estratègics de la població, així com la creació d’una “xarxa de calor” que utilitzarà biomassa com a font alternativa de combustible, primerament per satisfer la demanda de diversos edificis municipals i eventualment, en una segona etapa, poder també subministrar a edificis privats, o la millora del transport públic per evitar els desplaçaments privats a ciutats com Figueres o altres poblacions de la comarca.

La voluntat municipal és la d’incorporar gradualment les opinions i propostes ciutadanes al document definitiu, el qual, tal i com es va presentar ahir, ja compta amb actuacions fixades.

33 accions programades

Amb l’objectiu de treballar en la reducció de CO2 fixada de cares a 2020 (de fet, la proposta plantejada pel consistori rosinc és la de superar el 20% requerit inicialment fins arribar a les 45.105 tones -és a dir, a un 32,11% de reducció-), el PAES ha fixat un total de 33 accions a desenvolupar:

  • 18 accions per a equipaments municipals: substitució fluorescents per d’altres d’alta eficiència i d’halògenes per làmpades LED, instal·lació de dispositius d’aturada automàtica de l’enllumenat, optimització en la combustió de calderes, substitució de vidres simples per vidres dobles, elaboració manual de bones pràctiques ambientals o instal·lació de plaques solars, entre d’altres.
  • 6 accions per a l’enllumenat públic: substitució làmpades de vapor de mercuri i halògens per vapor de sodi d’alta pressió, instal·lació de rellotges astronòmics, sistema de telegestió energètica, etc.
  • 3 accions per a edificis residencials i sector serveis: foment de la substitució de l’enllumenat actual per altres sistemes més eficients, foment de la substitució d’electrodomèstics per altres energèticament més eficients, i realització de campanyes de sensibilització per minimitzar el consum d’energia del sector domèstic i serveis (petites activitats econòmiques i sector hoteler).
  • 5 accions per al transport rodat: substitució vehicles municipals per vehicles elèctrics/híbrids, renovació eficient del parc mòbil de turismes del municipi, planificació i promoció de la mobilitat a peu i ús de la bicicleta, implantació d’un pla de camins escolars segurs,…
  • Per últim, la darrera acció es preveu en el camp de la gestió de residus, amb la millora gradual de la recollida selectiva de residus i la implantació de la recollida de fracció orgànica.

El transport urbà (privat i comercial) i el consum dels edificis, principals fonts d’emissions

El volum d’emissions corresponent als sectors inclosos en el PAES (terciari, residencial, transport i tractament de residus) per a l’any 2005 -any de referència del Pla-, va ser de 140.475,91 tones de CO2,. Pel que fa a les principals fonts emissores detectades, es comprova que el transport urbà rodat (privat i comercial) és la principal font, amb un 39% respecte el total d’emissions, seguit dels edificis i equipaments del sector terciari, i dels edificis residencials, amb un 25% i un 19% respectivament. Les emissions vinculades al tractament de residus representa un 15% del total, i els equipaments públics municipals, un 2%.

Per a més informació sobre el PAES de Roses es pot accedir a la pàgina web de l’Ajuntament.