Suquet de peix de Rose

Els usuaris i abonats donen un notable de valoració a la Piscina Municipal de Roses

Amb una puntuació de 8,2 la Piscina Municipal de Roses augmenta la valoració entre els seus usuaris

La Piscina Municipal de Roses revalida un any més la bona valoració que fan de l’equipament esportiu els seus usuaris i abonats. El total de 365 enquestes realitzades entre els passats 3 i 22 de novembre, atorguen a l’equipament una puntuació final de 8,2 punts sobre 10, un 0,1 més que en la valoració de 2013, en què s’arribà al 8,1.

Del total de vint-i-tres aspectes valorats, setze d’ells obtenen una puntuació superior o igual a 8, considerat com un resultat molt bo que marca els punts forts de l’equipament. Entre ells, destaquen els serveis d’informació i recepció (que rep la millor valoració amb un 9,3), la metodologia i tracte emprats pels monitors de les activitats, els horaris d’obertura de l’equipament, l’accés i aparcament de l’equipament, la diversitat d’activitats, l’atenció de socorristes i assessors fitness, l’ equipament de la sala fitness o la zona spa, com a millors valorats.

Dels set ítems restants, sis d’ells són valorats per sobre del 7,5 (espai activitats, neteja, horaris i activitats, nombre alumnat, relació qualitat/preu abonaments i qualitat i temperatura aigua de les piscines), mentre que l’aspecte que rep una puntuació més baixa, amb un 6,9, Tot i entrar en l’apartat de bons resultats, cal treballar per aproximar-los al nivell superior.

Els responsables de l’equipament valoren molt positivament les dades obtingudes, ja que denoten una consolidació a l’alça en la percepció que tenen els usuaris d’aquest servei esportiu. Així, des de l’any 2009 fins a l’actualitat, s’ha mantingut aquesta bona valoració, que ha oscil·lat al llarg d’aquests anys entre els 7,9 i els 8,3 punts.

Com a agraïment als 365 enquestats i a la seva contribució en la millora del servei, la Piscina Municipal ha sortejat diferents articles de la seva botiga entre tots els participants.

En la taula següent es pot observar en color verd els punts en els que, segons els usuaris i abonats, ha millorat la Piscina, en vermell aquells en què ha empitjorat i en groc els que han mantingut la mateixa qualitat:

QÜESTIONS

RESULTATS 2014

RESULTATS 2013

COMPARATIVA

Informació/tracte recepció

9,3

9,4

-0,1

Metodologia monitor activitats

9,1

9,1

0,0

Horari obertura

9,0

9,1

-0,1

Tracte monitor activitats

9,0

9,0

0,0

Accés i aparcament

8,5

7,8

0,7

Atenció/tracte SOS

8,5

8,6

-0,1

Diversió/originalitat activitats

8,4

8,2

0,2

Diversitat activitats

8,3

8,3

0,0

Equipament sala fitness

8,3

8,1

0,2

Atenció assessor fitness

8,2

8,2

0,0

Zona Spa

8,1

8,0

0,1

Procés inscripció

8,1

8,1

0,0

Estat de manteniment

8,1

8,0

0,1

Relació qualitat/preu activitats

8,1

7,8

0,3

Resolució incidències

8,0

7,9

0,1

Material activitats

8,0

8,0

0,0

Espai activitats

7,9

7,7

0,2

Estat de neteja

7,8

8,0

-0,2

Opcions horaris activitats

7,8

7,6

0,2

Nombre alumnes/monitor

7,8

7,7

0,1

Relació qualitat/preu abonament

7,7

7,4

0,3

Qualitat i temperatura aigua piscines

7,5

6,5

1,0

Comoditat vestidors

6,9

7,2

-0,3

TOTAL

8,2

8,1

A la següent imatge el Color verd: entre 8 i 10 punts, representa un punt fort de la Piscina de Roses. Cal treballar-lo per mantenir-lo en aquest nivell.
El Color taronja: entre 7 i 8 punts, representa un punt ben valorat però amb marge de millora. Cal treballar-lo per aproximar-lo al nivell superior.
I el Color vermell: per sota de 7 punts, representa un punt feble i hauria de ser objecte de millora.Piscina Municipal de Roses