Els vilatans i entitats de Roses ja podran participar als plens municipals de l’Ajuntament

Nou ROM a l'Ajuntament de Roses
Sala de plens de l'Ajuntament de Roses

Aquest proper 22 de març entra en vigor el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Roses

Nou ROM a l'Ajuntament de Roses
Sala de plens de l’Ajuntament de Roses

Un dels punts del programa electoral d’ERC Roses per als municipals del 2015 feia referència a la reforma del Reglament Orgànic Municipal, ROM, per donar la possibilitat a la ciutadania i les entitats de la Vila que ho desitgin a participar i presentar propostes a les sessions del ple municipal.

I a partir d’aquest 22 de març, “gràcies als acords assolits amb l’equip de govern entra en vigor el nou ROM per tal que esdevingui una eina més participativa per part dels ciutadans de la política municipal, més enllà del dret a votar cada quatre anys”, ha manifestat el regidor d’ERC, Gerard Teixidó.

I per poder participar en els plens municipals hi ha tres formes de poder fer-ho. Com a entitat o associació es pot fer dins dels punts de l’ordre del dia establers per alcaldia. Per això, s’ha d’entrar una proposta al registre d’entrada al SAC.

Les altres dues maneres, ja sigui a títol personal o com a entitat i que també s’han de presentar al registre d’entrada, la intervenció serà a l’apartat de precs i preguntes, “on hi haurà un temps de 5 minuts d’exposició, més 2 minuts de dret a rèplica ”, ha assegurat el regidor republicà.

Entre les tres formes de poder intervenir als plens municipal es permetrà un màxim de 5 intervencions

Segons Teixidó, les entitat per tenir dret a participar “han d’estar inscrites al registre municipal i una mateixa entitat no pot presentar més de 5 propostes, precs o preguntes en un mateix any”, especificant que les normes de participació queden regualades als articles 74, 75 i 76 del nou ROM”.

Un nou Reglament Orgànic Municipal que també contempla el funcionament propi dels plens municipals, ja que els regidors de l’oposició tindran dret de rèplica en el torn de precs i preguntes, dret del qual fins ara no disposaven.