En perill d’extinció

Josep Mª Martínez, regidor del PSC-Roses
El regidor del PSC a l'Ajuntament de Roses, Josep Mª Martínez

I com sempre, plou sobre mullat a Roses, particularment els nostres pescadors estan patint, un cop més, les conseqüències de les decisions que es prenen en els despatxos , lluny de la realitat, en un altre món en paral·lel. Ahir era el parc eòlic; avui, la sobrepesca.

La Unió Europea, amb la lloable intenció d’evitar la sobrepesca en el Mediterrani planteja, l’aplicació del Pla Multi-Anual de Pesca Demersal (peixos que viuen a prop del fons marí), que suposaria la dràstica reducció de les jornades de pesca al sector a   120 dies l’any, per tal d’aconseguir reduir un 40% les captures d’arrossegament el 2025.

Cal tenir en compte que la pesca d’arrossegament suposa el 70% de tota la pesca que hi ha al mar Mediterrani:  sense l’arrossegament no hi haurà cap llotja de peix ni ports. Els científics diuen que assolir aquest nivell de sostenibilitat en tres anys i mig és impossible sense sacrificar completament el sector pesquer.

Els nostres pescadors, sensibles des de fa molt temps a aquesta problemàtica, ja fan cada  any, durant dos mesos, una “aturada biològica” que permet la reproducció i la supervivència d’algunes de les espècies que són objectiu de l’arrossegament i altres modalitats pesqueres, com l’encerclament o palangre. 

Segons informa en un comunicat de premsa, la Secretaria General de Pesca es  reitera el  seu compromís amb  una gestió pesquera sostenible i ha manifestat l’oposició del “Ministerio” a la proposta de la Comissió Europea, ja que considera que el pla plurianual s’ha d’aplicar de manera progressiva i proporcionada, tenint en compte tots els pilars de la política pesquera comuna. Per a la Secretaria General “es tracta d’una reducció molt  dràstica, i és necessari integrar en els informes  l’anàlisi del greu impacte socioeconòmic de la mesura proposada”.

És convenient que les administracions, tant l’autonòmica com l’estatal, i el sector pesquer, tant l’espanyol com l’italià, i els que són els màxims perjudicats per aquesta mesura treballin plegats i facin arribar a la Comissió Europea l’opinió desfavorable i desproporcionada de la  proposta.

Si això no es replanteja, aquest cop l’estocada de mort serà  per a les barques d’arrossegament , i  a curt termini  les haurem de declarar “espècies en perill d’extinció”.

Josep Maria Martínez
Regidor del PSC Roses