Endeguen un estudi per millorar la competitivitat dels polígons industrials de l’Alt Empordà

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Polígon industrial de Vilamalla

S’identificaran les naus, locals buits disponibles, i s’analitzaran les seves necessitats  per “per fer-los atractius per a futurs invesors”

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Polígon industrial de Vilamalla

L’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha iniciat l’estudi per millorar la competitivitat dels polígons industrials de la zona, un pla de treball de realitzarà un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local. AODL, que inclou la identificació de totes les empreses ubicades als polígons industrials dels municipis de Figueres, Castelló d’Empúries, la Jonquera i Vilamalla, elaborar una relació de totes les parcel·les buides i dels locals i naus disponibles, realitzar un conjunt d’entrevistes personalitzades per aprofundir en la realitat dels polígons i les seves necessitats per ser competitius i recollir propostes per parts dels empresaris.

L’objectiu, segons el president del Consell Comarcal, Ferran Roquer és “impulsar la competitivitat de les empreses ubicades en els polígons industrials de l’Alt Empordà i fer atractius aquests espais per a futur inversors. Aquest projecte és fruït d’un conveni de col·laboració del Consell Comarcal amb els ajuntaments que es van interessar per aquesta iniciativa”.

El finançament del projecte té un cost de 36.213,07 euros, però s’ha aconseguit una ajuda de 27.045,55 euros del SOC, Servei d’Ocupació de Catalunya, arran de la convocatòria de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament econòmic local. La quantitat restant és finançada a part iguals pels quatre ajuntaments signants del conveni. La contractació i, per tant, l’execució del treball fins a la redacció de la memòria final és d’un any.

El mateix president del Consell ha afirmat que “l’estructura econòmica de l’Alt Empordà evidencia el poc pes del sector industrial i l’elevada incidència del sector serveis. Un creixement del sector industrial genera molt valor afegit i crea industria i serveis auxiliars, és a dir llocs de treball tant directes com indirectes. Teníem clar que hi havia zones dels polígons industrials dels municipis de la comarca que no s’utilitzaven. Del que es tracta és d’inventariar quina oferta tenim, quines mancances s’observen, posar-les en evidència i resoldre-les i, a continuació, promocionar l’oferta del sòl industrial a la comarca”.

Per a la implementació del projecte es crearà una comissió de seguiment que està formada per representants polítics i tècnics de les administracions signants del conveni i que farà aportacions per millorar, ampliar i contrastar l’estudi. També es crearà un comitè assessor, en aquest cas integrat per tècnics de diferents administracions i per empresaris i experts coneixedors del territori i de la problemàtica relacionada amb els polígons industrials.

Finalment s’organitzaran unes jornades de treball amb els empresaris amb l’objectiu de promoure la creació d’associacions i identificar de forma comuna les necessitats d’aquests espais i elaborar un conjunt de propostes de millora per incidir en la competitivitat de les empreses.