ERC Alt Empordà̀ també va commemorar el Dia Internacional contra la violència envers les dones

ERC Alt Empordà̀

Un moment de la commemoració del Dia contra la violència envers les dones per part de militants i càrrecs electes d’ERC de la comarca

Ho va fer en un acte portat a terme a Palau-saverdera amb l’assistència de militants i càrrecs electes d’ERC de la comarca

La Federació́ Comarcal d’ERC Alt Empordà va reunir, ahir dilluns, a Palau-saverdera una representació́ de militants i càrrecs electes de la comarca per llegir el manifest en commemoració́ del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones. 

El manifest, llegit conjuntament per l’alcaldessa de Palau-saverdera, Isabel Cortada, l’alcaldessa d’Ordis, Anna Torrentà, la portaveu republicana al Consell Comarcal, Etna Estrems i la secretària comarcal de la dona, Verònica Medina, vol denunciar la violència que pateixen les dones i que es manifesta de moltes maneres com una conseqüència, i un instrument alhora, de la desigualtat entre homes i dones, i de les relacions de dominació́ que existeixen. 

Les dones republicanes van asseverar que, “la violència masclista inclou la violència sexual, la violència econòmica, la violència simbòlica i totes aquelles situacions de discriminació́ patides per les dones pel simple fet de ser-ho. I que no diferencia entre edats, classes socials, procedències o altres estructures socials”. 

El tancament de lectura del manifest va anar a càrrec de la presidenta comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya, Agnès Fàbregas, la qual va explicar que “l’única manera d’assolir els nostres objectius feministes és implicant-nos, transformant- nos en agents transformadors, des de la ciutadania fins a les institucions públiques, per garantir els drets de les dones i la denúncia de les violències masclistes”.