Suquet de peix de Rose

ERC-Ara Roses reivindica un Govern que pensi tant en polítiques de futur com en el dia a dia dels vilatans

ERC-Ara Roses
Integrants de la candidatura d’ERC-Ara Roses que van presentar el programa de Gestió Institucional

Els republicans de Roses van presentar divendres el seu programa pel que fa a la Gestió Institucional

ERC-Ara Roses
Integrants de la candidatura d’ERC-Ara Roses que van presentar el programa de Gestió Institucional

El passat divendres ERC-Ara Roses, va presentar a la urbanització del Mas Oliva, un altre apartat del seu programa electoral. En aquesta ocasió van ser els eixos que fan referència a la Gestió Institucional, que abasta les Àrees de Participació Ciutadana i Fiscalitat, Entitats i Associacions, Seguretat i Mediació, Gestió Publica i Serveis, els quals van ser presentats pels membres de la candidatura, Glòria Roura, Montse Franch i Xavi Coll.

Un acte en el que l’alcaldable republicà, Joan Plana, va voler reivindicar “i que reivindicarem al llarg de la campanya, és un Govern que pensi, intensament, en polítiques de llarg recorregut, que pensi en els propers anys, que pensi en gran, però a la vegada que pensi en el dia a dia, de donar un serveis de qualitat, de desenvolupar unes polítiques que faci que la gent se senti segura, de garantir que la ciutadania se senti a prop, pròxima, i pugui sentir seva la institució de l’Ajuntament”, per remarcar que “tot això és el que ens comprometem a fer, tant en el conjunt de les Àrees com en el conjunt del nostre territori”.

Segons el candidat d’ERC-Ara Roses, s’han de compaginar les polítiques de futur amb les del dia a dia “perquè el que necessites per poder pensar a llarg termini és tenir la tranquil·litat que els serveis i les qüestions bàsiques que ofereix l’Ajuntament diàriament estan ben cobertes, sinó, no hi haurà la tranquil·litat social ni l’estabilitat política necessària per poder pensar a llarg termini”.

Pel que fa a la Participació Ciutadana, Glòria Roura va afirmar que “la ciutadana ha d’estar implicada en la presa de les decisions i exercir el control de les polítiques públiques, amb iniciatives com impulsar les noves tecnologies amb eines com el vot electrònic, crear la figura d’un síndic social i donar comptes sobre el funcionament del govern i de l’Ajuntament de manera pública, accessible i comprensible”.
En referència a les entitats, va subratllar que “és important desenvolupar polítiques per fomentar-les i facilitar i abaratir l’accés d’aquestes entitats als equipaments i serveis municipals”.

Montse Franch, per la seva part, va explicar les principals propostes en quant a l’Àrea d’Hisenda, “com a principi fonamental és que l’Ajuntament ha d’assolir un nivell de finançament adequat, amb una recaptació justa i proporcional”, posant l’accent “en el compromís de la nostra candidatura en millorar els mecanismes perquè la ciutadania participi en l’elaboració dels pressupostos”.

Per últim, Xavi Coll, va manifestar que “nosaltres fugirem de l’actual model d’externalització de serveis, per intentar aconseguir la re-municipalització dels serveis bàsics, com ara la grua o el tanatori, i vigilarem les condicions laborals dels treballadors municipals i de les empreses concessionàries”.

Així mateix, Coll va explicar també les propostes que fan referència a la Seguretat Ciutadana, afirmant que “cal fer compatible el dret a viure amb seguretat amb el dret a la llibertat”. En aquest sentit, va afegir que per això “cal treballar per la coordinació entre els cossos policials en el marc de la Junta de Seguretat Local, i promoure la creació de taules de treball entre les diferents cossos d’agents policials i Protecció Civil”.
I pel que fa concretament a la Policia Local, va manifestar que “ha de tenir totes les eines per poder desenvolupar les seves tasques, a la vegada que la ciutadania ha d’estar informada d’aquestes tasques que realitzin per millorar la seva seguretat i convivència”, remarcant que “cal treballar en la resolució de conflictes veïnals a través de la mediació, treballant en coordinació amb el Jutjat de Pau”.

El cap de llista d’ERC-ARA Roses, va cloure l’acte afirmant que “governar bé, és un dels principals principis republicans, i per aquest motiu necessitem un ajuntament ordenat, ben finançat, que presti uns serveis de qualitat i que doni seguretat als ciutadans, reiterant que “necessitem un Ajuntament que estigui present en tot el territori i que els ciutadans se sentin pròxims i el puguin fiscalitzar”.