ERC demana que Roses disposi ja de fibra òptica

ERC Roses

El regidor d'ERC Roses, Èric Ibáñez, en el moment de presentar la moció al registre d'entrada de l'Ajuntament

Els republicans rosincs volen que l’equip de govern negociïn amb les empreses de telecomunicació per accelerar la implementació de la fibra òptica

ERC Roses
El regidor d’ERC Roses, Èric Ibáñez, en el moment de presentar la moció al registre d’entrada de l’Ajuntament

Segons el regidor d’ERC, Èric Ibáñez, en alguns plens de l’Ajuntament de Roses s’havia preguntat a l’equip de govern sobre la implementació de la fibra òptica, “i les respostes sempre han estat una mica esbiaixades, com tirant pilotes fores, i nosaltres creiem que el disposar d’una xarxa de telecomunicacions amb fibra òptica es prou important per l’arribada de Roses al segle XXI”.
I per aquest motiu el grup municipal republicà de Roses ha entrat una moció aquest matí l’Ajuntament per debatre-la al ple ordinari d’aquest mes d’agost i “que insta al govern a parlar amb les empreses de telecomunicacions que consideri convenient per aconseguir el desplegament de la fibra òptica, tant al centre de la Vila com a totes les seves urbanitzacions”, ha remarcat Ibáñez.

El regidor d’ERC Roses ha assenyalat, en el moment de presentar la moció al registre d’entrada del consistori rosinc, que les comunicacions avui dia no només son per mar, aire o carretera, “també es fan a través de les noves tecnologies, i en una població turística com Roses és fonamental i indispensable tenir una bona connectivitat per donar servei tant als vilatans com als milers de visitants que venen a casa nostra”, i per això la proposta que l’equip de govern de la Vila (CDC i GdP), primer, demani a les empreses de telecomunicació que accelerin la seva implantació i, segon, que estableixi sinergies amb les administracions comarcals, provincials i nacionals “per fer més atractiu el desplegament de la fibra òptica”, diu la moció dins dels acords.

Moció presentada pel grup municipal d’erc-am i la resta de grups que ho desitgin per aconseguir el desplegament de la fibra òptica 

Exposició de motius:

  • Atès que l’accés a les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat són molt necessàries per a àmbits tant diversos com l’educatiu, l’empresarial o l’oci.
  • Atès que les companyies de telecomunicacions tenen plans de desplegament que venen determinats exclusivament pel retorn econòmic de la inversió feta.

  • Atesa la necessitat que té el nostre municipi que es faci un desplegament de fibra òptica i es doni servei a institucions, empreses i als veïns i veïnes.

  • Atesa l’existència del Consorci local Localret, que entre els seus objectius està el “desplegament de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial d’aquest desplegament” i l’assessorament als municipis en l’àmbit de les telecomunicacions.

  • Atès el contracte de telecomunicacions fet per la Generalitat on es deixa la porta oberta que els Ajuntaments puguem aprofitar-nos del desplegament fet per l’operador adjudicatari amb unes condicions estipulades.

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Roses proposa d’adopció dels següents

Acords:

Primer. Instar les principals companyies de telecomunicacions a presentar els seus plans de desplegament al municipi i negociar amb elles accelerar-lo per tal de tenir servei de Fibra Òptica abans d’un any.

Segon. Que el govern municipal estableixi les sinergies necessàries amb el Consell Comarcal, la Diputació, el Consorci Localret i la Generalitat de Catalunya per fer més atractiu el desplegament de Fibra Òptica al nostre municipi.

Tercer.  Que el govern municipal valori la possibilitat d’altres formes de desplegament de Fibra Òptica al municipi, contactant amb operadors locals i estudiant les diferents implicacions que pot tenir el consistori en aquest desplegament.

Quart. Instar a la Generalitat de Catalunya a potenciar el desplegament de la xarxa de fibra òptica en tot el territori català, així mateix com potenciar aquest desplegament gracies als contractes de servei que te aquesta amb diferents operadors de telecomunicacions.

Cinquè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Diputació de Girona i el Consorci Localret.