Suquet de peix de Rose

ERC Llançà denuncia que l’Ajuntament hagi de fer un pla de sanejament financer fins al 2027

El portaveu d’ERC Llançà, Guillem Cusí, afirma que l’únic culpable de la mala gestió financera que fa anys que s’arrossega l’Ajuntament és el regidor d’Hisenda, Francesc Guisset

L’Ajuntament de Llançà, afirmen des la secció local d’ERC, ha tancat la liquidació del 2023 amb unes pèrdues superiors als 200.000 euros i es veurà abocat per la intervenció municipal a sanejar els seus comptes.
Davant d’aquesta situació, ERC Llançà posa de manifest que el govern municipal no ha sabut quadrar les seves finances en cap dels exercicis anteriors, ja que afirmen des de la formació republicana que “són unes finances que arrosseguen uns desajustos que no són nous, com així ho feia palès l’informe d’intervenció municipal, que en els darrers exercicis ja advertia d’una manca de solvència”.

L’informe elaborat per l’Àrea d’intervenció atribueix aquests desajustos principalment al dèficit pressupostari de molts dels serveis que es presten, ja que el nivell de recaptació està molt per sota del cost dels serveis que es presten. També indica que no s’ha tingut en compte la puja econòmica obligatòria de l’augment salarial del personal o l’augment dels interessos bancaris.
Per altra banda, el regidor d’hisenda, Francesc Guisset, ho atribueix a factors com la guerra d’Ucraïna, el cost de la compra d’aigua per la situació de sequera, i al sobrecost dels preus dels subministraments i dels materials que les empreses utilitzen per a l’obra pública.
El portaveu d’ERC Llançà, Guillem Cusí, manifesta que “la mala gestió financera fa anys que s’arrossega i l’únic culpable és el Sr. Guisset com a responsable de l’àrea des del 2015. No hi ha hagut mai ni disminució ni contenció de la despesa, en les últimes legislatures hem passat d’ingressar 8 M€ a 10 M€ i la despesa continuava essent equivalent o superior. Les excuses del Sr. Guisset no són vàlides, intervenció fa anys que l’adverteix i només ha demostrat una inoperància flagrant que no pot tenir més conseqüència que la seva dimissió”.
Ara l’Ajuntament de Llançà haurà de presentar un pla de sanejament financer a la Direcció General de Política Financera, perquè aquest organisme hi doni el seu vistiplau.