ERC Roses presenta una segona moció aquest mes en contra de l’acord comercial entre la Unió Europea i els EE.UU

Moció ERC Roses contra acord comercial UE-EE.UU
Joan Plana presentant la moció al registre d'entrada de l'Ajuntament de Roses

Acord que, defensat per uns i criticats per altres, la Unió Europea està portant d’esquenes a l’opinió pública

Moció ERC Roses contra acord comercial UE-EE.UU
Joan Plana presentant la moció al registre d’entrada de l’Ajuntament de Roses

L’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (ATCI), o l’Àrea de Lliure Comerç Transatlàntic, conegut en llengua anglesa com Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) és una proposta de tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i els Estats Units. Actualment es troba en negociacions i podria ser una realitat abans d’acabar el 2015.
Mentre els seus defensors argumenten que l’acord seria beneficiós per al creixement econòmic de les nacions que ho integrarien, augmentant en gran manera la llibertat econòmica i la creació d’ocupació, els seus detractors argumenten que aquestes es produirien a costa de l’augment del poder de les grans empreses i desregularitzaria els mercats, rebaixant els nivells de protecció social i mediambiental de forma dràstica.

Rebaixes de protecció social i mediambiental que critica obertament també ERC Roses, ja que el seu portaveu, Joan Plana, considera que “aquest acord té com a objectiu principal permetre a les multinacionals nord-americanes puguin actuar a Europa eludint les normatives europees en tots els àmbits”.

Aquest acord està basat en dos criteris, primer en el de l’equiparació de criteris entre els tractats comercials dels Estats Units i la Unió Europea, “això és positiu, la idea és bona”, va dir Plana, “però el problema és que no s’equiparan a l’alça sinó a la baixa, ja que es basa en els criteris americans, que són més baixos que els europeus en tots els sentits”, per continuar afirmant que “el segon punt és la creació de Tribunals Internacionals d’Arbitratge, que tindrien potestat per sancionar als Estats membres signants dels tractats que aprovin lleis que entenguin que atempten contra el dret de les multinacionals a tenir uns beneficis espectaculars”.

En definitiva aquest acord, “és un atac a tot el sistema de llibertats i democràcia, i a tot el sistema de l’estat del benestar i que convé que tots els ciutadans ho sapiguem i participem en el debat”, va manifestar el portaveu republicà rosinc.

I davant de tot això ERC Roses va presentar una moció a l’Ajuntament per ser incorporada a l’ordre del dia del ple ordinari d’aquest mes d’octubre “per dos motius”, va enumerar Joan Plana, “el primer perquè totes les institucions del país que creguin que tenen l’obligació de defensar el benestar del seus ciutadans, entre d’elles l’Ajuntament, han de fer tot el que sigui a les seves mans, tot i que només sigui una declaració institucional, per intentar frenar-ho”. I el segon motiu “perquè és imperatiu per als que tenim consciencia democràtica, forçar tots els debats que siguin possibles i fer tanta difusió i ressò com puguem per a que tots els ciutadans sàpiguen el que està passant, coneguin aquesta realitat”, va concloure Joan Plana.

Cal destacar, en referència a aquesta moció d’ERC Roses, que la Unió Europea està sent durament criticada pel secretisme amb el qual està portant les negociacions, d’esquenes a l’opinió pública.

Moció presentada per ERC Roses en rebuig a l’acord comercial “d’associació transatlàntica per al comerç i la inversió” entre la Unió Europea i els Estats Units

– Atès que l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió ( TTIP per les seves sigles en anglès), va molt més enllà del comerç ja que tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Especialment, en la salut, l’alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de privadesa. Fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem les institucions democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la ciutadania.

– Atesa la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions del TTIP, que és una vulneració del dret dels ciutadans a saber el que s’està negociant en el seu nom. El mandat de negociació que el Consell de la Unió Europea va donar a la Comissió encara està classificat com a document secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu que exerceix un paper important en les relacions comercials d’Europa, ja que pot vetar els acords comercials, (com va fer amb l’Acord Comercial Antifalsificacions, ACTA), només se’ls permet l’accés limitat als textos de negociació.

– Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de controvèrsies inversora-estat que permetria als inversors estrangers eludir els tribunals nacionals i presentar les seves queixes directament als tribunals internacionals d’arbitratge. Es tracta d’un privilegi per a les empreses més poderoses injustificable entre dos subjectes polítics amb tribunals de justícia desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal d’arbitratge conclou que les polítiques decidides democràticament podrien reduir els guanys projectats d’un inversor, aquest mecanisme podria obligar a un govern a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, entre altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per impostos sobre l’energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d’hospitals. Exemples que demostren que es tracta de pseudo tribunals formats per defensors dels interessos de les empreses que les avantposen a les lleis i a la pròpia democràcia.

– Atès que el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia varietat de sectors es veuria encara més afectat per l’establiment d’un Consell de Cooperació Regulatòria entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest organisme és simple: abans d’elaborar la nova legislació ( en alguna de les matèries afectades pel TTIP com medi ambient, consum, drets laborals, polítiques agrícoles, etc…) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de representants d’empreses tindrà la possibilitat d’”analitzar” prèviament possibles impactes d’aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços legislatius, fins i tot abans que

s’engeguin.

– Atès que els EUA no han ratificat sis de les vuit normes fonamentals del treball de l’Organització Internacional del Treball (OIT) inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva. L’agenda de negociació del TTIP mostra que no hi ha cap ambició d’avançar cap a una major protecció dels drets laborals.

– Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l’aplicació de conceptes com el “ reconeixement mutu” dels estàndars i altres estratègies, que poden tenir indirectament el mateix efecte, encara que sense canviar formalment cap reglament de la UE. Sobre la base del “reconeixement mutu”, les empreses multinacionals podrien utilitzar les seves empreses subsidiàries en l’altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències en la regulació. A la pràctica, s’anul·laria de manera efectiva el dret de regular i es fomentaria un dúmping desregulador sense precedents

– Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees establertes per als serveis d’interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels serveis d’aigua o limitaria fortament les opcions per a l’adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials. Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que són essencials i la defensa dels béns públics.

– Atès que la protecció de l’excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un pilar de la identitat europea. No obstant, el fet que no s’inclogui l’excepció cultural en els esborranys del TTIP podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la cultura en general.

– Ateses les negociacions comercials recentment acabades del Tractat de Lliure Comerç Canadà-UE (ZETA), el TTIP promouria la cursa mundial d’acords comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des de l’any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. De la mateixa manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara vol formar un club exclusiu amb la UE. A mig termini, això podria afeblir la posició de la UE al món. Podria suposar la formació de blocs econòmics rivals, sotmetent els països més febles i més pobres a normes en les quals no han tingut cap manera d’influir, amenaçant a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per afrontar millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient.

– Atès que la signatura d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrera que afectaria directament a matèries tan sensibles com la salut, el medi ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta l’Administració local, amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions públiques.

Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER: Instar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i a la Generalitat de Catalunya perquè facin una declaració de rebuig a l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units.

SEGON: Instar al Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l’actual text d’ l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units.

TERCER: Instar al Govern de l’Estat a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió i l’estat de les negociacions.

QUART: Traslladar aquests acords al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, al Govern de Generalitat, al Ministeri d’Afers Exteriors, i als grups parlamentaris del Congrés i el Senat de l’Estat espanyol i del Parlament Europeu, a la Defensora del Poble Europea i a la Comissió Europea.

CINQUÈ: Instar a les autoritats competents a desplegar un ampli debat a tots els nivells, comptant amb les organitzacions sindicals, professionals i amb els ciutadans i ciutadanes.

Joan Plana i Sagué
Portaveu Grup Municipal ERC-AM