Es constitueix a Roses l’Institut Municipal de Patrimoni Històric

Institut Municipal de Patrimoni Històric de Roses
Moment de la constitució de l'Institut Municipal de Patrimoni Històric de Roses

L’objectiu d’aquest Òrgan és preservar i difondre la riquesa del patrimoni rosinc

Institut Municipal de Patrimoni Històric de Roses
Moment de la constitució de l’Institut Municipal de Patrimoni Històric de Roses

Aquest matí ha tingut lloc la sessió constitutiva de l’Òrgan de Gestió de l’Institut Municipal de Patrimoni Històric de Roses-IMPH, organisme aprovat pel ple municipal de Roses el febrer de 2018 com a eina de gestió de l’extens patrimoni rosinc. Concretament, les funcions assignades a l’Institut són aquelles relacionades amb la protecció i gestió del patrimoni històric municipal, es a dir, dels Bens Culturals d’Interès Nacional (BCIN) i Local de (BCIL) amb què compta la població, així com la cura i seguiment dels seus museus .

La sessió s’ha iniciat amb la constitució de l’òrgan i nomenament del gerent del mateix. A continuació, s’han detallat els béns patrimonials inclosos en la gestió de l’Institut, així com les primeres consideracions i línies d’actuació en què es vol treballar des de l’ens per a la protecció i promoció d’aquest ric patrimoni. Els béns objecte d’aquesta gestió són la Ciutadella de Roses (BCIN), el Castell de la Trinitat (BCIN), el Castrum visigòtic del Puig Rom (BCIN), la finca de Punta Falconera (espai catalogat), el Dolmen de la Cobertella (BCIN), la Ruta megal·lítica (espai catalogat) i el Cementiri de Roses (BCIL)

L’Institut té assignades també altres funcions, com són la conservació, consolidació i restauració del patrimoni històric local amb la finalitat de posar-lo a disposició del municipi per a la seva promoció i difusió amb caràcter cultural i turístic; la promoció d’actuacions i la coordinació de tots els serveis, entitats ciutadanes i empreses que puguin incidir en els àmbits del patrimoni històric de Roses; el desenvolupament d’una gestió cultural i natural socialment útil en el conjunt del desenvolupament econòmic de la ciutat i en la creació de riquesa i ocupació; o la col·laboració en la difusió internacional del patrimoni cultural (arqueològic i històric).

Els òrgans i membres encarregats del govern, administració i representació de l’Institut són la presidenta (càrrec que ostenta l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan), 5 vocals escollits pel ple municipal, secretari/a i interventor/a.

Els vocals del Consell d’Administració, designats pel ple municipal del passat 17 de desembre de 2018, són: Josep M. Mas Blanch (regidor Infraestructures i Serveis de l’Ajuntament, que actua com a vicepresident de l’ens), Francesc Giner Ballesta (regidor del Cultura i Festes de l’Ajuntament), Eric Ibáñez (regidor d’ERC-AM de l’Ajuntament), Joan Juanola (com a professional qualificat) i Carles Páramo (com a representant dels usuaris). Els càrrecs de consellers no són retribuïts.

El càrrec de gerent recau sobre Carles Victòria, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Roses.